Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare hjälper dig med:

 • vägledning när det gäller dina studie- och yrkesval
 • planering för att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg
 • samtal kring och upprättande av en studieplanering
 • frågor kring behörighet till studier på högskola/universitet

För bedömning av utländska gymnasie- och universitetsbetyg vänder du dig till universitets- och högskolerådet, UHR.

Till UHR

Så kan du förbereda dig inför ett vägledningssamtal

Målet med studie- och yrkesvägledning är att du ska få verktyg för att själv kunna fatta beslut kring dina studie- och yrkesval. Genom ökade kunskaper om vilka alternativ som finns så kommer du att få ett bättre beslutsunderlag för både nutida och framtida val.  

Fundera gärna över vad du har för mål, både på kort och lång sikt. Dina mål kan vi sedan använda som en grund i din planering som görs tillsammans med oss. 


Drop-in vägledning

Har du kortare frågor gällande dina studier är du välkommen till vår drop-in mottagning. Hit kan du komma utan att boka tid.

Torsdagar
10.00 - 11.00
16.00 - 17.00

Plats: Huddinge servicecenter, Patron Pehrs väg 6, gatuplan

Välkommen!

Inställda datum för drop-in:
19 september - inställt hela dagen
21 november - inställt hela dagen

 


Boka in ett vägledningssamtal

Om du vill ha ett längre samtal där du får sitta ner enskilt med en studievägledare, måste du boka en tid.

Maila syvvux@huddinge.se för att boka in ditt samtal.

Kom ihåg att ta med dig dina betyg från tidigare studier när du kommer till ditt möte med studievägledaren!


Gymnasieexamen och Slutbetyg

Gymnasieexamen

 • Ska innehålla 2400 poäng
 • Gymnasiegemensamma ämnen
 • Programgemensamma och fritt valda kurser
 • Gymnasiearbete 100 poäng

Slutbetyg

 • Ska innehålla 2350 poäng
 • Kärnämnen 600 poäng
 • Fritt valda kurser 1750 poäng

Du kan få ut ett slutbetyg fram till 1 juli 2020. Efter det försvinner slutbetygen och ersätts av en gymnasieexamen. En gymnasieexamen är antingen högskoleförberedande eller yrkesinriktad.

Eftersom slutbetyget ersätts av gymnasieexamen ändras också reglerna för tillträde till universitet och högskola. Det kan du läsa om på antagning.se

Beställ slutbetyg eller gymnasieexamen

Vi har en handläggningstid på 1 månad för utfärdande av slutbetyg och gymnasieexamen. Tänk därför på att göra din beställning i god tid!

Du beställer genom att mejla till syvvux@huddinge.se
Ange ditt personnummer i mailet och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.


Utbildningskontrakt

Har du inte gått klart grundskolan eller hoppade du av gymnasiet?

Nu kan du skaffa dig gymnasiebehörighet på Komvux eller folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Det innebär att du kan ansöka om att få ett högre studiebidrag från CSN under tiden som du studerar för att få slutbetyg från gymnasiet.

Vad är ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun om att du ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola.

Du kan studera på heltid eller kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

Vem kan få ett utbildningskontrakt?

Du kan få ett utbildningskontrakt om du är

 • inskriven på Arbetsförmedlingen
 • är 20−24 år
 • saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning från Sverige
 • inte deltar i etableringsuppdraget
 • inte har fått studiemedel de senaste 6 månaderna

Om du är intresserad av att veta mer om utbildningskontrakt, boka en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare på Komvux.

Vill du läsa mer om utbildningskontrakt kan du göra det  på www.arbetsformedlingen.se/ung


Studiestartsstöd

Vad är studiestartsstöd?

Studiestartsstöd är ett bidrag från CSN riktat till dig som är arbetslös. Du kan få studiestartsstöd under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb.

Vem kan få studiestartsstöd?

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa grundkrav.

 • Du måste vara mellan 25 och 56 år
 • Du ska ha varit arbetslös på heltid i minst sex månader i rad och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.
 • Du måste studera på minst 50 procent och under minst tre veckor.

Du kan läsa mer om kraven och få ytterligare information på CSN:s sida för studiestartsstöd.

Hur ansöker jag om studiestartsstöd?

Kontakta Arbetsförmedlingen för att se om du är aktuell för att få studiestartsstöd.

Tillhör du målgruppen så bokar du en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Tillsammans gör ni en plan för dina studier och gör gemensamt en ansökan till CSN.


Karriärpaketet

Du kan använda webbtjänsten Karriärpaketet för att komma fram till möjliga karriär- och studievägar som passar dig.

Med Karriärpaketet kan du:

 • ta reda på vilka arbetsuppgifter som kan vara intressanta för dig 
 • få hjälp att hitta arbetsområden som intresserar dig
 • få vägledning i vad du ska arbeta med i framtiden.

Det kostar ingenting att använda Karriärpaketet.

Ta kontakt med någon av våra studievägledare om du vill veta mer eller komma igång.


Kontaktuppgifter till våra studievägledare


Användbara länkar


Uppdaterad 26 november 2018

Var informationen till din hjälp?