Studievägledning

Vilken hjälp kan jag få av en studievägledare?

En studievägledare kan bland annat hjälpa dig med kursval, behörighetskrav, ansökningar och bedömning av betyg.

Ta gärna kontakt med någon av våra studievägledare innan du börjar studera. Tillsammans gör ni en studieplan som hjälper dig att nå dina mål.


Drop-in vägledning

Har du kortare frågor gällande dina studier är du välkommen till vår drop-in mottagning. Hit kan du komma utan att boka tid.

 • Torsdagar kl. 10.00 - 11.00 och kl. 16.00 - 17.00

Plats:
Patron Pehrs väg 6, 2 trappor


Boka in ett vägledningssamtal

Om du vill ha ett längre samtal där du får sitta ner enskilt med en studievägledare, måste du boka en tid. Ring eller maila någon av våra studievägledare, eller besök receptionen på Vux Huddinge, för att boka in ditt samtal.

Kom ihåg att ta med dig dina betyg från tidigare studier när du kommer till ditt möte med studievägledaren!


Utbildningskontrakt

Har du inte gått klart grundskolan eller hoppade du av gymnasiet?

Nu kan du skaffa dig gymnasiebehörighet på Komvux eller folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Det innebär att du kan ansöka om att få ett högre studiebidrag från CSN under tiden som du studerar för att få slutbetyg från gymnasiet.

Vad är ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun om att du ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola.

Du kan studera på heltid eller kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

Vem kan få ett utbildningskontrakt?

Du kan få ett utbildningskontrakt om du är

 • inskriven på Arbetsförmedlingen
 • är 20−24 år
 • saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning från Sverige
 • inte deltar i etableringsuppdraget
 • inte har fått studiemedel de senaste 6 månaderna

Om du är intresserad av att veta mer om utbildningskontrakt, boka en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare på Komvux.

Vill du läsa mer om utbildningskontrakt kan du göra det  på www.arbetsformedlingen.se/ung


Studiestartsstöd

Vad är studiestartsstöd?

Studiestartsstöd är ett bidrag från CSN riktat till dig som är arbetslös. Du kan få studiestartsstöd under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb.

Vem kan få studiestartsstöd?

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa grundkrav.

 • Du måste vara mellan 25 och 56 år
 • Du ska ha varit arbetslös på heltid i minst sex månader i rad och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.
 • Du måste studera på minst 50 procent och under minst tre veckor.

Du kan läsa mer om kraven och få ytterligare information på CSN:s sida för studiestartsstöd.

Hur ansöker jag om studiestartsstöd?

Kontakta Arbetsförmedlingen för att se om du är aktuell för att få studiestartsstöd.

Tillhör du målgruppen så bokar du en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Tillsammans gör ni en plan för dina studier och gör gemensamt en ansökan till CSN.


Karriärpaketet

Du kan använda webbtjänsten Karriärpaketet för att komma fram till möjliga karriär- och studievägar som passar dig.

Med Karriärpaketet kan du:

 • ta reda på vilka arbetsuppgifter som kan vara intressanta för dig 
 • få hjälp att hitta arbetsområden som intresserar dig
 • få vägledning i vad du ska arbeta med i framtiden.

Det kostar ingenting att använda Karriärpaketet.

Ta kontakt med någon av våra studievägledare om du vill veta mer eller komma igång.


Kontaktuppgifter till våra studievägledare


Användbara länkar


Uppdaterad 16 februari 2018

Var informationen till din hjälp?