Ansökningsprocessen - från ansökan till antagning

1. Att söka kurser på Komvux

Du ansöker till både grundläggande och gymnasiala kurser på vår ansökningswebb i Alvis. Du behöver en e-postadress för att kunna registrera dig och skapa ett konto.

Om du inte har tillgång till dator kan vi hjälpa dig med din ansökan i receptionen på Vux Huddinge.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via ansökningswebben. Ansök med pappersblankett istället.

Rutiner när du söker med skyddad identitet

Ansökningsblankett komvux


2. Ansökningsperioder

För att se när du kan söka till de olika kursstarterna kan du gå direkt till sökwebben i Alvis. Du kan även gå in på länken nedan för att se kursstarter och sökdatum.

Se kursstarter och ansökningstider här

Grundläggande kurser har 4 starter per år.
Gymnasiala teoretiska kurser har 5-10 starter per år.
Gymnasiala yrkesutbildningar har 4 starter per år.


3. Poäng och studietakt

För att läsa på heltid måste du studera 20 poäng/vecka.

Exempel:
100 poäng på 10 veckor = deltidsstudier
200 poäng på 10 veckor = heltidsstudier
200 poäng på 20 veckor = deltidsstudier
400 poäng på 20 veckor = heltidsstudier

Du kan inte studera mer än heltid. Vi beviljar max 200 poäng per 10 veckor.


4. Bifoga betyg till din ansökan

Du måste lämna in betyg från dina tidigare studier för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Du behöver inte lämna in dina betyg om du:

 • har studerat på SFI eller komvux via Vux Huddinge. 

Har du inte möjlighet att bifoga dina betyg digitalt när du gör din ansökan, kan du lämna dem till oss genom att:

 • logga in på Mina sidor i Alvis och ladda upp betygen under "Mina bilagor"
 • maila betygen till vux@huddinge.se (bifoga dem som en PDF-fil)
 • lämna betygen till vår reception på Patron Pehrs väg 6, 2 trappor
 • skicka betygen med post till Vux Huddinge, 141 85 Huddinge

5. Komplettering av betyg

Har du fått ett meddelande från oss om att vi saknar betyg från dina tidigare studier så måste du lämna in betygen innan sista kompletteringsdatumet för sökperioden varit.

Du hittar information om när sista kompletteringsdatum för varje period är under Ansökningstider eller Webbansökan i Alvis.

Observera att vi inte behandlar din ansökan förrän sista kompletteringsdatum för betyg varit. Det betyder att det fortfarande kan stå på dina sidor att dina betyg saknas även om du laddat upp dem eller lämnat in dem till oss.

Lämnar du inte in dina betyg i tid kommer din ansökan ej att godkännas.


6. Om du vill ändra din ansökan

Du kan ändra eller ta bort sökta kurser om din ansökan fortfarande är obehandlad av oss. Gå in på Mina sidor i Alvis för att ändra dina sökta kurser.

Så fort vi behandlat din ansökan kan du inte längre ändra eller ta bort sökta kurser. Ta kontakt med administrationen så hjälper vi dig, vux@huddinge.se.


7. Följ läget på din ansökan

På ditt studerandekonto i Alvis kan du följa din ansökan och se aktuellt läge i antagningsprocessen.

Förklaring av de olika lägena på din ansökan:

 • Antagen - Du är antagen till kursen.
 • Godkänd - Du är beviljad av Huddinge att läsa kursen. Skolan du sökt till antar dig till kursen och skickar ut en kallelse senast 2 veckor innan start.
 • Ej Antagen - Du är inte antagen till sökt utbildning eller kurs.
 • Startar ej - Kursen du sökt startar inte hos anordnaren.
 • Under behandling - Din ansökan är under behandling.
 • Återbud - Du har lämnat återbud på sökt kurs.

Observera att du kan ha blivit antagen till en kurs eller utbildning under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart. Det betyder att du kan bli nekad en kurs eller utbildning som du redan antagits till om det visar sig att du vid kursstart inte blivit godkänd i underliggande kurser. 


8. Antagningsbesked

Du följer själv din ansökan på Mina sidor i Alvis under fliken "Ansökningar". Du kan se om du blivit antagen eller inte cirka 4 veckor innan kursstart.

Om du blir antagen får du en kallelse från den skola du sökt till via e-post eller SMS. Kallelsen skickas ut ungefär två veckor innan kursstart.

Blir du inte antagen hittar du information om detta på Mina sidor. Vi skickar inte ut några antagningsbesked till dig som inte blivit antagen.


9. Om din kurs inte startar

Kontakta skolbytevux@huddinge.se om du fått meddelande om att din kurs inte startar. Vi hjälper dig att om möjligt byta till en annan skola som erbjuder samma kurs.

Ange ditt personnummer, vilken kurs det gäller och vilken skola du eventuellt vill byta till när du mejlar oss.


10. Om du inte blir antagen

Om du inte blir antagen kan det bero på en rad olika saker. På Mina sidor i Alvis under "Ansökningar" kan du se en motivering till varför vi inte godkänt din ansökan.

 • Annan kommun - Du är inte folkbokförd i Huddinge kommun och det finns inget beviljande från din hemkommun.

 • Betyg i kurs finns redan - Du har redan ett godkänt betyg i kursen.

 • Betyg saknas - Du har inte lämnat in betyg från tidigare studier.

 • Felsökt kurs - Du har sökt fel nivå eller inriktning på din kurs. 

 • Kontakta studievägledare - Du behöver kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för att vi ska kunna behandla din ansökan.

 • Nivåbedömning - Vi väntar på resultat från nivåtest för att kunna behandla din ansökan.

 • Obehörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.

 • Sökt kurs startar inte - Den kurs du sökt startar inte hos anordnaren.

 • Överstiger heltidsstudier - Du är redan antagen till kurser med en studietakt på heltid.

På gymnasievux finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Vi prioriterar dig som:

 • behöver utbildning för att komplettera grundläggande behörighet och särskild behörighet
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) och söker arbete
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men saknar gymnasieutbildning
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men behöver komplettera en yrkesutbildnin

11. Behörighet och urval

För att vara behörig att läsa kurser och yrkespaket på gymnasial nivå krävs att du har godkända betyg från grundskola eller motsvarande.

Observera att du blir antagen till din kurs eller utbildning under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart. 

Det betyder att du kan bli nekad en kurs eller utbildning som du redan antagits till om det visar sig att du inte blivit godkänd i underliggande kurser. 

Ingen platsgaranti på gymnasievux

På gymnasievux finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Vi prioriterar dig som:

 • behöver utbildning för att komplettera grundläggande behörighet och särskild behörighet

Riksdagens förordningstext om vuxenutbildning

Skollagen


12. Om du vill söka till en annan kommun

Som folkbokförd i Huddinge kommun är du i första hand hänvisad till Vux Huddinges kursutbud, ansökningsperioder och kursstarter.

Du har rätt att söka utbildning i annan kommun på grundläggande nivå och till utbildning på gymnasial nivå som inte erbjuds av hemkommunen.

Vux Huddinge beviljar inte SFI i kombination med yrkesutbildningar i andra kommuner. Vi har ett krav på att du ska vara färdig med grundläggande SVA för att kunna söka vidare till en yrkesutbildning.

För dig som bor i Huddinge och vill söka till en annan kommun

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in den till Vux Huddinge för beslut senast 4 veckor innan kursstart.

Kom ihåg att skriva en motivering till varför du vill studera i en annan kommun.

Det är alltid din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte.

Huddinge kommun beviljar inte SFI i kombination med yrkesutbildningar i andra kommuner. Vi har ett krav på att du ska vara färdig med grundläggande SVA för att kunna söka vidare till en yrkesutbildning.

Så här gör du en ansökan

För dig som bor i annan kommun än Huddinge

Du som vill studera i Huddinge men bor i en annan kommun gör din ansökan via webbansökan i Alvis.

Till webbansökan (Alvis)

Du skriver sedan ut ansökan och lämnar in till din hemkommun för beslut. 


Uppdaterad 9 december 2019

Var informationen till din hjälp?