Ansökningsprocessen - från ansökan till antagning

1. Att söka kurser på Komvux

Du ansöker till både grundläggande och gymnasiala kurser på vår ansökningswebb i Alvis. Du behöver en e-postadress för att kunna registrera dig och skapa ett studerandekonto.

Om du inte har tillgång till dator kan vi hjälpa dig med din ansökan i receptionen på Vux Huddinge.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via ansökningswebben. Ansök med pappersblankett istället.

Rutiner när du söker med skyddad identitet

Ansökningsblankett komvux


2. Ansökningsperioder

För att se när du kan söka till de olika kursstarterna kan du gå direkt till sökwebben i Alvis. Du kan även gå in på länken nedan för att se kursstarter och sökdatum.

Se kursstarter och ansökningstider här

Grundläggande kurser har 4 starter per år.
Gymnasiala teoretiska kurser har 5-10 starter per år.
Gymnasiala yrkesutbildningar har 4 starter per år.


3. Poäng och studietakt

För att läsa på heltid måste du studera 20 poäng/vecka.

Exempel:
100 poäng på 10 veckor = deltidsstudier
200 poäng på 10 veckor = heltidsstudier
200 poäng på 20 veckor = deltidsstudier
400 poäng på 20 veckor = heltidsstudier

Du kan inte studera mer än heltid. Vi beviljar max 200 poäng per 10 veckor.


4. Bifoga betyg till din ansökan

Du måste lämna in betyg från dina tidigare studier för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Du behöver inte lämna in dina betyg om du:

 • har studerat på SFI eller komvux via Vux Huddinge. 

Har du inte möjlighet att bifoga dina betyg digitalt när du gör din ansökan, kan du lämna dem till oss genom att:

 • logga in på ditt studerandekonto i Alvis och ladda upp betygen under "Mina bilagor"
 • maila betygen till vux@huddinge.se (bifoga dem som en PDF-fil)
 • lämna betygen till vår reception på Patron Pehrs väg 6, 2 trappor
 • skicka betygen med post till Vux Huddinge, 141 85 Huddinge

5. Om du vill ändra din ansökan

Du kan ändra eller ta bort sökta kurser om din ansökan fortfarande är obehandlad av oss. Gå in på ditt studerandekonto i Alvis för att ändra dina sökta kurser.

Så fort vi behandlat din ansökan kan du inte längre ändra eller ta bort sökta kurser. Ta kontakt med administrationen så hjälper vi dig, vux@huddinge.se.


6. Följ läget på din ansökan

På ditt studerandekonto i Alvis kan du följa din ansökan och se aktuellt läge i antagningsprocessen.

Förklaring av de olika lägena på din ansökan:

 • Antagen - Du är antagen till kursen.
 • Godkänd - Du är beviljad av Huddinge att läsa kursen. Skolan du sökt till antar dig sedan till kursen och skickar ut en kallelse.
 • Ej Godkänd - Du är inte godkänd att läsa kursen.
 • Startar ej - Kursen du sökt startar inte hos anordnaren.
 • Under behandling - Din ansökan är under behandling.
 • Webbansökan - Din ansökan har inkommit men vi har inte börjat behandla den ännu.
 • Återbud - Du har lämnat återbud på sökt kurs.

Observera att du kan ha blivit antagen till en kurs eller utbildning under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart. Det betyder att du kan bli nekad en kurs eller utbildning som du redan antagits till om det visar sig att du vid kursstart inte blivit godkänd i underliggande kurser. 


7. Antagningsbesked

Du följer själv din ansökan på ditt studerandekonto i Alvis under fliken "Ansökningar". Du kan se om du blivit antagen eller inte cirka 4 veckor innan kursstart.

Om du blir antagen får du en kallelse från den skola du sökt till via e-post eller SMS. Kallelsen skickas ut ungefär två veckor innan kursstart.

Blir du inte antagen hittar du information om detta på ditt studerandekonto. Vi skickar inte ut några antagningsbesked till dig som inte blivit antagen.


8. Om du inte blir antagen

Om du inte blir antagen kan det bero på en rad olika saker. På ditt studerandekonto under "Ansökningar" kan du se en motivering till varför vi inte godkänt din ansökan.

 • Annan kommun - Du är inte folkbokförd i Huddinge kommun och det finns inget beviljande från din hemkommun.
 • Andrahandsval - Du har redan blivit antagen till ditt förstahandsval.
 • Betyg i kurs finns redan - Du har redan ett godkänt betyg i kursen.
 • Betyg saknas - Du har inte lämnat in betyg från tidigare studier.
 • Felsökt kurs - Du har sökt fel nivå eller inriktning på din kurs. 
 • Kontakta studievägledare - Du behöver kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för att vi ska kunna behandla din ansökan.
 • Lägre rangordnat - Du har redan blivit antagen till kurs som du rangordnat högre. 
 • Nivåbedömning - Vi väntar på resultat från nivåtest för att kunna behandla din ansökan.

 • Obehörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.
 • Sökt kurs startar inte - Den kurs du sökt startar inte hos anordnaren.

På gymnasievux finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Vi prioriterar dig som:

 • har kort utbildning, före de med längre utbildning
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) och söker arbete
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men saknar gymnasieutbildning
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men behöver komplettera en yrkesutbildning
 • vill skola om dig och gå en gymnasial yrkesutbildning
 • vill byta till ett annat yrke

9. Om din kurs inte startar

Kontakta skolbytevux@huddinge.se om du fått meddelande om att din kurs inte startar. Vi hjälper dig att om möjligt byta till en annan skola som erbjuder samma kurs.

Ange ditt personnummer, vilken kurs det gäller och vilken skola du eventuellt vill byta till när du mejlar oss.


10. Om du vill söka till en annan kommun

Som folkbokförd i Huddinge kommun är du i första hand hänvisad till Vux Huddinges kursutbud, ansökningsperioder och kursstarter.

Du har rätt att söka utbildning i annan kommun på grundläggande nivå och till utbildning på gymnasial nivå som inte erbjuds av hemkommunen.

För dig som bor i Huddinge och vill söka till en annan kommun

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in den till Vux Huddinge för beslut senast 2 veckor innan kursstart.

Kom ihåg att det alltid är din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte.

Så här gör du en ansökan

För dig som bor i annan kommun än Huddinge

Du som vill studera i Huddinge men bor i en annan kommun gör din ansökan via webbansökan i Alvis.

Till webbansökan (Alvis)

Du skriver sedan ut ansökan och lämnar in till din hemkommun för beslut. 


Uppdaterad 25 januari 2019

Var informationen till din hjälp?