Ansökningstider för interkommunala ansökningar

Om du vill ansöka till en kurs eller utbildning som inte erbjuds via Vux Huddinge måste du göra en interkommunal ansökan. Ansökan måste alltid lämnas in till Vux Huddinge för beslut.

Hur går det till?

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in eller maila den till Vux Huddinge för beslut vux@huddinge.se innan sista ansökningsdatum. Glöm inte att bifoga betyg och motivera varför du vill läsa kursen eller utbildningen.

OBS! Kom ihåg att du måste lämna in en ny ansökan för varje kurs/delkurs som du vill läsa i en annan kommun. Du beviljas inte automatiskt att läsa nästkommande delkurs.

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vi skickar ett mail till dig när beslutet på din ansökan är uppladdat på Mina sidor i Alvis. Du får svar senast 14 dagar före kursstart.

Kursstarter och sista sökdatum

Studieperiod 5 - 2020 (okt och nov)

Kursstart 16 november - vi tar inte längre emot ansökningar till denna start.

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 3 veckor innan kursstart.

Studieperiod 1 - 2021 (jan och feb)

Kursstart 4 januari - lämna in ansökan senast 11 dec

Kursstart 8 februari - lämna in ansökan senast 15 jan

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 3 veckor innan kursstart.

Studieperiod 2 - 2021 (mar och apr)

Kursstart 15 mars - lämna in ansökan senast 19 feb

Kursstart 19 april - lämna in ansökan senast 26 mar

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 3 veckor innan kursstart.

Studieperiod 3 - 2021 (maj och jun)

Kursstart 24 maj - lämna in ansökan senast 30 apr

Kursstart 28 juni - lämna in ansökan senast 4 jun

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 3 veckor innan kursstart.

Uppdaterad 28 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?