Svenska för dig med yrkeserfarenhet

Du som har yrkeserfarenhet eller en utbildning i ett yrke från ditt hemland, kan läsa SFX. Det är en utbildning som finns för flera olika yrkesgrupper.

På SFX:s hemsida hittar du information om vilka utbildningar som finns och på vilka skolor. Där finns också information om hur du ansöker.

SFX - Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

Ansök till SFX

Hämta ansökningsblanketten på sfx.se  eller i receptionen på Vux Huddinge. Där kan du också få hjälp att fylla i ansökan.

Du lämnar ansökningsblanketten till receptionen på Vux Huddinge, Patron Pehrs väg 6. På blanketten står det vad som ska ingå i ansökan.   

Tips och hjälp för dig som är akademiker

Behöver du komplettera din utbildning eller få en utländsk utbildning godkänd, kan du få information och tips på saco.se/omstart. Webbplatsen finns för att snabbare hjälpa dig att få ett kvalificerat arbete.

Tips och hjälp för dig som har arbetslivserfarenhet

Har du erfarenhet från arbete i ditt hemland eller här i Sverige?

Med hjälp av ett självskattningsformulär kan du, på ditt första språk, beskriva din kompetens och kunskap från den bransch som du tidigare arbetat inom.

Formulären finns på 13 olika språk och inom 16 olika branscher.

Gå vidare till Arbetsförmedlingens självskattningsformulär

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?