Vuxenutbildning för dig som är döv eller hörselskadad

Som hörselskadad kan du ha svårare att lära dig ett nytt språk, men inlärningen underlättas av undervisning med rätt hjälpmedel och en bra ljudmiljö.

På Vux Huddinge kan du få undervisning i följande ämnen:

  • Svenska för invandrare, SFI
  • Matematik på grundläggande nivå
  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Teckenspråk, TFI

I klassrummen finns det hörhjälpmedel, som teleslinga och mikrofoner.

Beskrivning av hörsel- och dövverksamheten

Beskrivning av hörsel- och dövverksamheten på Vux Huddinge

Radioreportage om Vux Huddinges hörsel- och dövundervisning

Vår undervisning för hörselskadade och döva har uppmärksammats i ett radioinslag i P4 Stockholm.

Vår SFI-lärare och samordnare för hörsel- och dövenheten, Satu Raunela, har intervjuats, samt en av våra studerande.

Läs och lyssna på radioreportaget om Vux Huddinges hörsel- och dövundervisning

Ansök till SFI för hörselskadade eller TFI för döva

Våra utbildningar för döva och hörselskadade har löpande antagning under året. Kontakta vår lärare och specialpedagog Satu Ranela om du vill ansöka:

Du som vill studera i Huddinge men bor i en annan kommun

Det är alltid din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra en ansökan till Vux Huddinge.  

Uppdaterad 13 februari 2018

Var informationen till din hjälp?