Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning, gymnasievux, är till för dig som helt saknar gymnasiebetyg eller som behöver komplettera dina gymnasiebetyg, för att kunna söka en högre utbildning på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Vem får läsa på gymnasievux?

För att få läsa på gymnasievux ska du:

  • Vara folkbokförd/skriven i Huddinge kommun eller ha tillstånd från din hemkommun.
  • Sakna examen/slutbetyg från gymnasieskola

Du kan börja läsa från och med juli månad det år du fyller 20 år.

Om du har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet, kan du komplettera ämnen som ger dig behörighet till högre utbildningar. Då kan du börja på komvux även om du är under 20 år.

Ingen platsgaranti

På gymnasievux finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns plats för gör vi ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre tidigare utbildning. Den som saknar 3-årig gymnasieutbildning har företräde.

Vi prioriterar dig som:

  • har kort utbildning, före de med längre utbildning
  • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) och söker arbete
  • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men saknar gymnasieutbildning
  • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men behöver komplettera en yrkesutbildning
  • vill skola om dig och gå en gymnasial yrkesutbildning
  • vill byta till ett annat yrke

Höja betyg

Du får inte läsa om en kurs för att höja dina betyg om du redan har godkänt på kursen. Om du vill höja ditt betyg i en kurs kan du göra det med en prövning.

Kurser och utbildningar

Vi samarbetar med flera skolor i Stockholmsområdet. Kursutbuden för de olika skolorna hittar du i kurskatalogen på vår sökwebb. Du kan läsa både på distans och i klassrum.

Fristående teoretiska kurser

Du kan söka fristående teoretiska kurser om du helt saknar betyg från gymnasiet, eller om du har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen som behöver kompletteras för att du ska få behörighet till högre utbildningar.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar riktar sig först och främst till dig som saknar slutbetyg eller examen från gymnasiet. Du kan också få gå en yrkesutbildning om du har gymnasieexamen eller slutbetyg, men har svårt att få arbete.

Lärlingsutbildningar 

Du som saknar slutbetyg eller examen från gymnasieskolan och vill gå en utbildning där du till största delen får vara ute på en arbetsplats, kan välja en lärlingsutbildning. Det gäller också dig som har en gymnasieutbildning, men har svårt att få arbete.

Du är på lärlingsplatsen minst 70 % av tiden. Resten av tiden går du i skolan och läser teori och karaktärsämnen.

Yrkesförarutbildning

Huddinge ingår i Stockhoklms läns samverkan kring yrkesförarutbildningar till bussförare och lastbilsförare.

Du ansöker till dessa utbildningar via vår kommungemensamma webbplats.

Till ansökan för yrkesförarutbildningar

Måleriutbildning i Huddinge

Information till dig som studerar utbildning inom vård

Uppdaterad 13 maj 2020

Var informationen till din hjälp?