Vuxenutbildning för dig som är döv eller har en hörselnedsättning

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan ha det svårare att lära dig ett nytt språk och lära känna en ny kultur. På Vux Huddinge får du möjlighet att utvecklas efter dina förutsättningar och i din egen takt. Med rätt hjälpmedel, individuellt anpassade kursplaner och engagerade lärare som ser just dina behov blir inlärningen enklare.

Oavsett om du vill lära dig svenska för att få ett jobb, vill studera vidare eller har andra drömmar, finns vi här för att hjälpa dig. Tillsammans ser vi till att du når dina mål.

Beskrivning av hörsel- och dövverksamheten på Vux Huddinge

Information om hörsel- och dövenheten på arabiska تعليم الكبار من أجلك، أنت الذي لديك صَمم أو ضعف

Film om hörsel- och dövverksamheten på Vux Huddinge

 

Kurser på hörsel- och dövenheten

Kurser för dig med en hörselnedsättning:

 • Svenska för invandrare, SFI

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

 •  Matematik på grundläggande- och gymnasial nivå

 • Engelska på grundläggande nivå

 • Teckenspråk

 • Samhällsorientering

Kurser för dig som är döv:

 •  Svenska för invandrare, SFI

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (teckenspråkstolk finns med på alla lektioner).

 • Matematik på grundläggande- och gymnasial nivå

 • Teckenspråk

Ansökan

Våra utbildningar på hörsel- och dövenheten har löpande antagning under året. Så här ansöker du:

1. Informationsbrev

Skriv ett kort informationsbrev som innehåller följande uppgifter:

 • Namn

 • Födelsedata

 • Adress

 • Mobilnummer

 • Språk

 • Nationalitet

 • Tidigare skolbakgrund och arbetslivserfarenhet från hemlandet och Sverige.

Bifoga information om din hörselnedsättning eller dövhet och ett aktuellt audiogram (en hörselkurva).

Du skickar brevet till:
Satu Raunela
Vux Huddinge, Hörsel- och Dövenheten
Patron Pehrs väg 6
141 85 Huddinge

2. Kallelse till inskrivning

När vi mottagit ditt brev skickar vi en kallelse till inskrivning med kartläggande samtal och språktest.

3. Inskrivning

Vid inskrivningen fyller vi tillsammans i en ansökan som vi skickar till din hemkommun för beslut. Med ansökan bifogar vi även ett audiogram som visar att din hörselnedsättning är konstaterad.

4. Kallelse till kursstart

När vi fått tillbaka ett påskrivet avtal från din hemkommun, kallar vi dig till kursstart.

Radioreportage om Vux Huddinges hörsel- och dövundervisning

Vår undervisning för hörselskadade och döva har uppmärksammats i ett radioinslag i P4 Stockholm.

Vår SFI-lärare och samordnare för hörsel- och dövenheten, Satu Raunela, har intervjuats, samt en av våra studerande.

Läs och lyssna på radioreportaget om Vux Huddinges hörsel- och dövundervisning

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar kring våra utbildningar.

Uppdaterad 30 november 2020

Var informationen till din hjälp?