Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Viktig information om YH-utbildningen Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare läggs ned

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har den 19 juni 2019 beslutat att avveckla yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare på Vux Huddinge.

Detta innebär att vi inte kommer att starta några fler omgångar och i juni 2020 kommer utbildningen att vara helt nedlagd.

Observera att du som redan är i pågående studier får läsa färdigt hela din utbildning som planerat.


Information om studieuppehåll

Behöver du göra ett studieuppehåll måste du lämna in en skriftlig anmälan till utbildningsledaren för din yrkeshögskoleutbildning. Det är utbildningsledaren som beslutar om det är möjligt att bevilja studieuppehåll eller inte.

Ett studieuppehåll innebär att du tar ett tidsbegränsat uppehåll från dina studier och att du har för avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen. Godtagbara skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som ansvarig anordnare bedömer som synnerliga skäl.

Hur du anmäler om studieuppehåll

Ladda ned och skriv ut blanketten "Anmälan om studieuppehåll". Ange skäl till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla.  Lämna in underskriven anmälan till utbildningsledaren för beslut.

Anmälan om studieuppehåll 

Om anordnaren inte kan garantera att utbildningen kommer att finnas kvar vid den tidpunkt när den studerande önskar återkomma, ska detta tydligt framgå av beslutet.


Uppdaterad 21 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?