Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Vad är en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, där du får kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete på en arbetsplats. Vilka utbildningar som finns beror på vilka yrken det finns behov av på arbetsmarknaden.

Det kostar inget att läsa på yrkeshögskola, men du får själv stå för kostnader för litteratur och annat studiematerial.

Yrkeshögskolans webbplats finns information om behörighet och utbildningar.


Vilka YH-utbildningar finns i Huddinge?

Huddinge kommun erbjuder YH-utbildningen Medicinsk sekreterare på fyra terminer, 400 YH poäng.

Utbildningen går att söka både i klassrum och på distans. 

Undervisningen bedrivs i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 8 i Huddinge. 


Vår YH-utbildning Medicinsk sekreterare

Information om Medicinsk sekreterare

400 YH poäng (80 veckor), heltid.

Erbjuds i klassrum och på distans.

Du läser utbildningen på heltid under fyra terminer. Den teoretiska delen läser du i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 8 i Huddinge. En fjärdedel av tiden kommer du att vara på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården för praktisk utbildning, så kallat Lärande i Arbete (LIA).  

Vill du bli en viktig medarbetare inom vården?

Behovet av välutbildade medicinska sekreterare är stort i arbetslivet. Journaldokumentationen och vården står inför framtida förändringar. Processerna behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare, som kommer att bli en viktig person med hög kompetens i organisationen.

I rollen som medicinsk sekreterare ingår olika typer av administrativa uppgifter inom vården. Det kan till exempel innebära arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.

Utbildningen leder till en yrkeshögskolexamen inom yrket medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Utbildningen kombinerar teoretiska kunskaper med LIA (lärande i arbete). LIA-platserna ordnas från skolan i samarbete med landstinget.

För att möta behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en kvalitetssäkrad utbildning. Arbetsgivarna som vi samarbetar med är mycket nöjda med våra studerande och anställer många efter examen. Vårt mål är att driva en utbildning som lever upp till de av branschen ställda krav.

Kursbeskrivning för Medicinsk sekreterare


Behörighetskrav

Du som söker måste uppfylla ett av följande behörighetskrav:

  • ha avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • ha svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Mer information om de nya behörighetskraven och övergångsbestämmelser finns att läsa på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats. 

 Gå till myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Särskilda förkunskapskrav

  • Svenska 2/Svenska B
  • Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6/Engelska B
  • Datorkunskap eller Information och kommunikation 1.

Samtliga behöriga sökande kallas till ett test där ordförståelse, stavning och allmänna datorkunskaper testas.


Ansök här

Nästa kursstart

Nästa kursstart är 26 augusti 2019 (klassrum och distans).

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen 1 mars - 31 mars 2019. 

Länk till den digitala YH-ansökan kommer att läggas ut i samband med att ansökan öppnar.


Uppdaterad 8 februari 2019

Var informationen till din hjälp?