Yrkeshögskoleutbildningar

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, där du får kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete på en arbetsplats. Vilka utbildningar som finns beror på vilka yrken det finns behov av på arbetsmarknaden.

Det kostar inget att läsa på yrkeshögskola, men du får själv stå för kostnader för litteratur och annat studiematerial.

Yrkeshögskolans webbplats finns information om behörighet och utbildningar.

I Huddinge finns två olika yrkeshögskoleutbildningar, lokförare och medicinsk sekreterare.

Lokförarutbildning

300 YH poäng (60 veckor), heltid.

Du läser lokförarutbildningen på heltid under tre terminer. Den teoretiska delen läser du i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 8 vid Huddinge centrum. En tredjedel av tiden kommer du vara på ett järnvägsföretag för praktisk utbildning. 

Ansökningsperiod

Du hittar mer detaljerad information på utbildningens webbplats. Där kan du se vilka behörighetskrav som finns, hur ansökningsprocessen går till och när nästa utbildningsstart är.

Kontaktperson för lokförarutbildningen

Peter Hornegård, Lärare TCC

Telefon: 026-141000 eller 070-306 10 88

E-post: peter@tcc.se

Medicinsk sekreterare

400 YH poäng (80 veckor), heltid.
Erbjuds i klassrum eller på distans.

Du läser utbildningen på heltid under fyra terminer. Den teoretiska delen läser du i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 8 i Huddinge. En fjärdedel av tiden kommer du att vara på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården för praktisk utbildning, så kallat Lärande i Arbete (LIA).  

Ansökningsperiod

Inget datum är satt för nästa start.

Vill du bli en viktig medarbetare inom vården?

Behovet av välutbildade medicinska sekreterare är stort i arbetslivet. Journaldokumentationen och vården står inför framtida förändringar. Processerna behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare, som kommer att bli en viktig person med hög kompetens i organisationen.

I rollen som medicinsk sekreterare ingår olika typer av administrativa uppgifter inom vården. Det kan till exempel innebära arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.

Utbildningen leder till en yrkeshögskolexamen inom yrket medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Utbildningen kombinerar teoretiska kunskaper med LIA (lärande i arbete). LIA-platserna ordnas från skolan i samarbete med landstinget.

För att möta behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en kvalitetssäkrad utbildning. Arbetsgivarna som vi samarbetar med är mycket nöjda med våra studerande och anställer många efter examen. Vårt mål är att driva en utbildning som lever upp till de av branschen ställda krav.

Behörighetskrav

Du som söker måste uppfylla ett av följande behörighetskrav:

  • ha avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • ha svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Mer information om de nya behörighetskraven och övergångsbestämmelser finns att läsa på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats. 

 Gå till myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Särskilda förkunskapskrav

  • Svenska 2/Svenska B
  • Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6/Engelska B
  • Datorkunskap eller Information och kommunikation 1.

Urvalsgrunder för utbildningen Medicinsk sekreterare

Kursbeskrivning för utbildningen Medicinsk sekreterare

Kontaktperson för utbildningen medicinsk sekreterare

Kerstin Carlheimer, utbildningsledare

Telefon: 08-535 311 21

E-post: kerstin.carlheimer@huddinge.se

Uppdaterad 12 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?