Elevhälsa

Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ska ha tillgång till elevhälsa i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. 

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och även med åtgärder när det behövs. Elevhälsan arbetar med enskilda elever, grupper och hela skolan.

I alla skolor finns ett elevhälsoteam som arbetar tillsammans med lärarna och övrig skolpersonal för att skapa miljöer som hjälper eleverna att lära, utvecklas och må bra. 

Rektorn har ansvar för elevhälsan

Skolans rektor har ansvar för elevhälsan på skolan. Det betyder att det är rektor som

 • beslutar om stöd och åtgärdsprogram
 • ser till att elevens behov utreds och att eleven får särskilt stöd när det finns risk för att en elev inte klarar skolans kunskapsmål  
 • ser till att dokumentera utredningar, åtgärder och utvärderingar.

Grundskolor i Huddinge

Gymnasieskolor i Huddinge

Avdelningen grundskolestöd och digitalisering organiserar den centrala elevhälsan

I Huddinge kommun finns elevhälsofunktioner centralt anställda i kommunen. De utgör ett stöd för de kommunal grundskolornas lokala elevhälsa.

 • Elevhälsans medicinska insatser, EMI med följande funktioner:
  • Skolsköterska med övergripande uppdrag att stödja skolorna med bl.a. vaccination och hälsoundersökning av nyanlända elever
  • Skolläkare
  • Verksamhetschef för EMI
 • Socionom
 • Speciallärare
 • Psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA)

Uppdaterad 20 april 2023

Var informationen till din hjälp?