Nolltolerans mot kränkande behandling

Alla elever ska ha en trygg skolvardag. I skolan är det nolltolerans mot kränkande behandling.

Lärare och annan personal i skolan som får veta att ett barn eller en elev tycker att de har blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla det till skolans rektor.

Rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds, åtgärdas och följs upp så att alla former av kränkningar och trakasserier upphör.

Utredningssamtal för att hitta åtgärder

För att skolan ska hitta rätt åtgärder och ge det stöd som behövs för att kränkningarna ska upphöra hålls ett utredningssamtal. Det betyder att skolans personal pratar med alla elever som är inblandade och elevernas vårdnadshavare.  

Varje skola har en plan

Varje skola har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planen beskrivs hur skolan jobbar förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling ska gå till.

Anmäla, utreda och vidta åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Skolornas planer mot kränkande behandling

Skolornas planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier hittar du på skolornas egna webbplatser. 

Grundskolor i Huddinge

Om du som elev blir utsatt 

Gör så här: 

  1. Om du som elev utsätts för kränkningar i skolan ska du i första hand prata med din lärare eller någon annan vuxen på skolan. Det gäller även om du tror att någon annan är utsatt för kränkningar.
  2. Om du inte tycker att du blir lyssnad på eller får den hjälp som krävs för att kränkningarna ska upphöra, ska du prata med skolans rektor. Eller så kan du be en förälder höra av sig till rektorn.
  3. Om du efter att ha pratat med skolans rektor fortfarande inte tycker att du får den hjälp som krävs kan du lämna ett klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen utreder då händelsen och bidrar för att lösa situationen.

Om ditt barn blir utsatt 

Gör så här: 

  1. Om du som vårdnadshavare misstänker eller får höra att ditt barn utsätts för kränkande behandling, tar du i första hand kontakt med ditt barns lärare eller med skolans rektor.
  2. Om du inte tycker att du blir lyssnad på eller får den hjälp som krävs för att kränkningarna ska upphöra kan du lämna ett klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen utreder då händelsen och bidrar till att lösa situationen.

Lämna klagomål på grundskolan 

Uppdaterad 8 september 2022

Var informationen till din hjälp?