Förskolan Backen

Förskolan Backen är en fristående förskola som ingår i Flemingsberg förskoleområde och ligger i Flemingsberg/Visättra.

Om oss

Förskolan Backen är en fristående förskola med stor gård som öppnade i mitten av augusti 2018 i Flemingsberg/Visättra och drivs av Dibber.

Förskolan Backen är en förskola med sex avdelningar med utbildade förskollärare, barnskötare och med en närvarande rektor som tillsammans driver förskolans utveckling och lärande framåt. Här välkomnas du av nybyggda och ljusa lokaler som inbjuder till både lek och lärande. Förskolan ligger på Småbrukets backe i Visättra. Som en av Dibbers förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Förskolan är fristående med en stor härlig gård och är byggd i två plan med plats för 130 barn. Vi har nära till såväl kultur som natur och genomför därför ofta utflykter till både skog och bibliotek. Som en av flera Dibber-förskolor i Huddinge kan vi även erbjuda förskoleplatser under sommar- och julperioderna, detta genom att förskolorna då går samman.

Förskolan erbjuder god och näringsriktig mat tillagad av vår egen kock på förskolan, och vi använder oss av ekologiska och högkvalitativa råvaror.

För att hålla våra lokaler så rena och fräscha som möjligt genomför vi daglig städning med hjälp inhyrd städfirma som städar efter stängning.

Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplad till deras verklighet, även utanför förskolans närområde. Detta åstadkommer vi bland annat genom vårt "Ut och Njut"-perspektiv. Vi vet att förskolan spelar en stor roll i våra barns första levnadsår och vår målsättning är att ge dem verktygen för att vilja ta sig an framtiden, vad den än bär på.

Välkommen till Dibber förskolor – det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Så här arbetar vi

Som en av Dibber förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid. Vår utgångspunkt är att barnen som går i dagens förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta. Vad det innebär är att vi ger barnen allt vad de behöver här och nu samtidigt som vi förser dem med de egenskaper och förmågor som de kan tänkas behöva inför framtiden.

Med kontinuerliga utflykter får våra barn bland annat spendera mycket tid i naturen samt besöka olika lekparker i närområdet. Vårt perspektiv Ut & Njut innebär inte att till varje pris vara utomhus, utan om att vara ute när vädret så tillåter och upplevelsen blir njutbar för barnen.

För att säkerställa en hög kvalitet har vi ett omfattande och aktivt kvalitetsarbete som vid flera tillfällen vunnit erkännande. Vi följer förskolans läroplan, vilken har reviderats och större tyngdpunkt ligger på undervisning, utbildning och IKT. Vi arbetar med dess måluppfyllelse genom att ordna många mötesplatser där barnen kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.

Vi arbetar språkmedvetet genom att samtala med barnen och sätter ord på vad vi gör i alla vardags och rutinsituationer. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk. Något personalen får återkommande utbildningar i för att säkerställa kvalitén.

Vi använder Unikum för att blogga så att du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag på förskolan. I Unikum kan du som vårdnadshavare även se vilka läroplansmål som är kopplade till den undervisning i förskolan som pågår vid varje aktuell händelse, men också viktig information från rektor och pedagoger.

Barnens utveckling dokumenteras tydligt och individuellt för varje barn i deras egen lärlogg så att både medarbetare och föräldrar kan följa utvecklingen. För att ytterligare säkerställa kvalitén i verksamheten lägger vi stor vikt vid de synpunkter som både barn och föräldrar för fram och vi ser gärna att föräldrar kommer med feedback.

Vi arbetar med värdegrunden och upprättar en Likabehandlingsplan utifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder. I värdegrundsarbetet arbetar vi med 10 små kompis böcker utifrån barnkonventionen. Barnkonventionen genomsyrar arbetet i alla åldrar och anpassas till barnens ålder.

Vi undersöker, utforskar, tar reda på olika frågor som barnen har med hjälp av digitala verktyg som ett naturligt inslag i verksamheten. Det digitala verktyget är ett hjälpmedel i de pedagogiska dokumentationsarbete tillsammans med barnen.

Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till både föräldraråd två gånger per termin och utvecklingssamtal en gång per termin. Utöver detta har vi föräldramöte, drop-in-möten, vår/sommarfest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld. 

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behöva mer tid och hela inskolningen sker i dialog med dig som förälder.

Har ni frågor om inskolningen kontaktar ni förskolans avdelningar.

Förskoleråd

På ett föräldramöte utses det antal föräldrarepresentanter som behövs och alla får därefter telefonnummer och/eller e-post till representanterna för att kunna ta kontakt. Från förskolan medverkar verksamhetschefen och en pedagog. Syftet med rådet är att:

Stärka samverkan mellan förskolan och hemmen
Ge möjlighet för föräldrarna att få insyn i verksamheten
Stärka föräldrainflytandet

Utvecklingssamtal

Vi genomför utvecklingssamtal där ansvarig pedagog tillsammans med föräldrarna går igenom barnets lärlogg på Unikum utifrån läroplanen Barns inflytande, Normer & Värden och Utveckling & lärande.

Kontakta oss

Avdelningar

Smörblomman Språkstöd finns i engelska och arabiska. 073-962 43 99
Humle Språkstöd finns i bengali och engelska. 070-009 32 02
Klöver Språkstöd finns i engelska och twi.

070-009 32 01

Solrosen Språkstöd finns i engelska och bengali.

076-213 15 22

Prästkragen Språkstöd finns i serbiska, arabiska, turkiska, franska och engelska.

070-009 32 03

Violen Språkstöd finns i engelska

073-960 91 34

Köket  

076-213 43 73

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?