Förskolan Balders Hage

Förskolan Balders Hage är ett fristående föräldrakooperativ i Segeltorp-Snättringe.

Om oss

Balders Hage är en föräldrastiftelse som drivs i kooperativ form och vi Baldersfamiljer ser det som väldigt positivt att kunna engagera oss lite extra i våra barns barnomsorg. Föräldrarnas delaktighet och aktiva intresse ska göra Balders Hage till en särskilt omtyckt förskola av såväl barnen, personalen som föräldrarna själva. 

Vi har cirka 35 barn i åldrarna 1-5 år, fördelade på två avdelningar. Förskolan är belägen i en stor villa centralt i Stuvsta nära pendeltågsstation och natur. Balders Hages mål är att i samverkan under lekfulla former utveckla barnens trygghet, lust att lära och förmåga till empati.

Vi lagar vår egen mat i Balders Hages kök och vi väljer möjligaste mån ekologiska alternativ.

Föräldraengagemang är en ledstjärna i vår verksamhet! Du ska välja Balders Hage om du aktivt vill engagera dig i ditt barns förskoletid. I gengäld får du en stor inblick i ditt barns vardag utanför hemmet.

Öppettider

Vi anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00, enligt Huddinge Kommuns riktlinjer för öppethållande. Helgdagar har förskolan stängt och dag före röd dag stänger vi kl. 14.00. Förskolans pedagoger har 4 planeringsdagar per år, då förskolan har stängt. Mellan jul och nyår har förskolan normalt stängt några dagar, jul- och nyårsschemat bestäms utifrån hur helgdagarna infaller. Förskolan har även sommarstängt i 4 veckor (v. 28-31).

Alla familjer på Balders Hage ingår i vår personaljour och ställer vid behov upp, enligt i förväg bestämt jourschema.

Besök gärna vår hemsida eller kontakta oss för mer information om våra öppettider!

Lek, lust och lärande

Vår filosofi är att verksamheten ska präglas av vuxna och barn som är nyfikna, utforskande och har lust att lära tillsammans och vi har medvetet valt en bred pedagogisk linje. Vi eftersträvar en inspirerande miljö som lever efter barnens behov och en mängd olika pedagogiska influenser ryms i arbetet, med särskild inriktning på skapande verksamhet. Barnen arbetar med olika uttrycksmedel som musik, drama, rytmik, dator, natur och skapande i olika former. Verksamheten ska präglas av humor och öppenhet. Lek är lärande! 

Besök gärna vår hemsida eller kontakta oss för mer information om vår pedagogik!

Föräldrasamverkan

Alla Baldersfamiljer delar ansvaret för jourtjänstgöring och städning och alla Baldersfamiljer ingår även i en våra arbetsgrupper.

Besök gärna vår hemsida eller kontakta oss för mer information om föräldrasamverkan!

Kontakta oss

Ledning

Besöksadress

Webbplats

Uppdaterad 7 februari 2024

Var informationen till din hjälp?