Förskolan Diamanten

Den fristående förskolan Diamanten drivs av Helianthus som ingår i Glömsta-Vårby förskoleområde och ligger i Vårby.

Om oss

Förskolan Diamanten är en fristående förskola i Vårby och drivs av Förskoleteamet Helianthus som 2017-09-01 bytte ägare till Laeringsverkstedet.

Förskolan består av tre avdelningar, två avdelningar för barn 1-3 år gamla och en mobil/buss avdelning för barn 4-5 år gamla. Du möts av ljusa lokaler som inbjuder till både lek och lärande. Förskolan ligger på Krongårdsvägen 33-35 med gångavstånd till både buss och tunnelbana. Härifrån har vi nära till naturen och kan således utnyttja kulturutbudet både lokalt och i närområdena. 

Som en av Helianthus förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplad till deras verklighet, även utanför förskolans närområde. Detta åstadkommer vi bland annat genom vår förskole buss och vårt "Ut och Njut"-perspektiv.

Diamanten erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

För att hålla våra lokaler så rena och fräscha som möjligt genomför vi daglig städning med hjälp av egen lokalvårdspersonal.

Som en av flera Helianthus-förskolor i Vårby kan vi även erbjuda förskoleplatser även under sommar- och julperioderna, detta genom att förskolorna då går samman.

Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplad till deras verklighet, även utanför förskolans närområde. Detta åstadkommer vi bland annat genom vårt "Ut och Njut"-perspektiv. Vi vet att förskolan spelar en stor roll i våra barns första levnadsår och vår målsättning är att ge dem verktygen för att vilja ta sig an framtiden, vad den än bär på.

Välkommen till Helianthus förskolor – det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid. 

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

Ända sedan Helianthus grundades för ca.15 år sedan har målsättningen varit densamma – att skapa en förskola byggd på de behov barnen har idag samt på de behov de kommer att ha i framtiden. Som en av Helianthus förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid. Vår utgångspunkt är att barnen som går i dagens förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta. Vad det innebär är att vi ger barnen allt vad de behöver här och nu samtidigt som vi förser dem med de egenskaper och förmågor som de kan tänkas behöva inför framtiden.

Med kontinuerliga utflykter får våra barn bland annat spendera mycket tid i naturen samt besöka olika lekparker i närområdet. Vårt perspektiv Ut & Njut innebär inte att till varje pris vara utomhus, utan om att vara ute när vädret så tillåter.

För att säkerställa en hög kvalitet har vi ett omfattande och aktivt kvalitetsarbete som vid flera tillfällen vunnit erkännande. Vi följer förskolans läroplan och dess måluppfyllelse genom att ordna många mötesplatser där barnen kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.

Vi arbetar språkmedvetet genom att samtala med barnen och sätter ord på vad vi gör i alla vardags och rutinsituationer. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk.

Vi använder Unikum för att blogga så att du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag på förskolan. I Unikum kan du som vårdnadshavare även se vilka läroplans mål som är kopplade till den undervisning i förskolan som pågår vid varje aktuell händelse, men också viktig information från rektor och pedagoger.

Barnens utveckling dokumenteras tydligt och individuellt för varje barn i deras egen lärlogg så att både medarbetare och föräldrar kan följa utvecklingen. För att ytterligare säkerställa kvalitén i verksamheten lägger vi stor vikt vid de synpunkter som både barn och föräldrar för fram och vi ser gärna att föräldrar kommer med feedback.

Vi arbetar med värdegrunden och upprättar en Likabehandlingsplan utifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder. I värdegrundsarbetet arbetar vi med 10 små kompis böcker utifrån barnkonventionen och Nallen Quintus från Lions Quest.

Vi undersöker, utforskar, tar reda på olika frågor som barnen har med hjälp av digitala verktyg som ett naturligt inslag i verksamheten. Det digitala verktyget är ett hjälpmedel i det pedagogiska dokumentations arbete tillsammans med barnen.

Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till både föräldraråd och utvecklingssamtal. Utöver detta har vi föräldramöte, drop-in-möten, vår/sommar fest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld. 

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Föräldraråd

På ett föräldramöte utses det antal föräldrarepresentanter som behövs och alla får därefter telefonnummer och/eller e-post till representanterna för att kunna ta kontakt. Från förskolan medverkar verksamhetschefen och en pedagog.

Utvecklingssamtal

Vi genomför utvecklingssamtal där pedagogen tillsammans med föräldrarna går igenom barnets lärlogg på Unikum utifrån läroplanen Barns inflytande, Normer & Värden och Utveckling & lärande.

Kontakta oss

Avdelningar

Blåbäret 076-501 04 56
Hallonet 076-501 04 57
Nyponet 072-857 85 87

Telefon

E-post

Besöksadress

Besök oss

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

Ledning

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?