Förskolan Filius & Filia

Filius & Filia är en föräldrakooperativt driven förskola som är tvåspråkig med engelska och svenska som aktiva språk.

Språkprofilen är en viktig och naturlig del av den dagliga verksamheten där barnen lär sig båda språken genom utbildad personal som har något av språken som modersmål. Genom lek, sagor, skapande, rörelse, musik och experiment kommer barnen i kontakt med båda språken varje dag.

Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och genom pedagogisk dokumentation kan barnen själva och deras föräldrar följa barnets utveckling och lärande.

Genom organisationen ”Håll Sverige Rent” arbetar vi med Grön Flagg. Här lär sig barnen om en hållbar utveckling. Vi undersöker, skapar, leker och lär oss om hur vi tar hand om vår miljö och världen runt oss. Barnen är exempelvis delaktiga i vår sopsortering. Vi jobbar med återvunnet material i vår verksamhet och varje år deltar förskolan i Skräpplockardagarna.  Maten lagas från grunden och lunchen börjar varje dag med en salladsbuffé. Vi inkluderar aktiviteter som barn yoga, barn massage och vårt eget ”Vårspringet” runt Rådsparken. 

Förskolan är en stolt medlem av Generation Pep. Samarbetet strävar efter att öka och uppmuntra barns fysiska aktivitet och hälsa genom dagliga rörelselekar och övningar (barn yoga, gympa, dans mm). Samarbetet fokuserar också på hälsosamma matvanor.

Utevistelse är också viktigt för oss. Vi leker ute varje dag på vår gård eller i en närliggande park. Höst och vår har vi Mulle-, Knytte- och Knopp-grupper i Friluftsfrämjandets regi.

Förskolans adress är Rådsstigen 5 i centrala Huddinge. Vi har en egen våning på nedre botten i ett flerfamiljshus. Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet. Lokalytan är 180 kvm, fördelade på fem rum, kök, tre toaletter och ett antal förrådsutrymmen.

Utanför förskolan har vi en egen gård med klätterställningar, sandlåda och diverse uteleksaker. I direkt anslutning till förskolan ligger Rådsparken som har en stor lekpark, pulkabacke, grillplats, servering och ”minidjurpark” (åsnor, grisar, höns, kaniner, getter, får mm).

Öppettider

Förskolan anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00 enligt Huddinge kommuns riktlinjer för öppethållande. Fem dagar per år stänger förskolan för planering/studiedagar.

Förskolan stänger fyra veckor under sommaren och några dagar mellan jul och nyår (beroende på kalender). Om behov uppstår i någon familj ordnar vi barnomsorg genom nätverksförskolor, vanliga vikarier eller genom vikarie pool.

Så här arbetar vi

Vår vision!

En förskola där alla känner sig viktiga och värdefulla.

En förskola där barnens inflytande, nyfikenhet och fantasi lägger grunden till ett lustfyllt lärande. 

En förskola som erbjuder en kreativ, inspirerande och utmanande miljö - både ute och inne. 

En förskola som arbetar aktivt med att väcka medvetenheten om vår hälsa, vår natur och vår gemensamma miljö.

På förskolan är svenska och engelska de aktiva språken och utbildade pedagoger finns med något av språken som modersmål. Det krävs inga förkunskaper i något av språken, varje barn lär sig i sin egen takt genom lekar, sånger, sagor och samtal.

Barnen på förskolan är indelade i åldersgrupper om 4-6 barn i varje grupp med en pedagog i varje grupp. Där får de utforska vårt aktuella tema i olika former samt leka både ute och inne.

Vi arbetar alltid med ett tema som genomsyrar hela vår verksamhet. Några av våra tidigare teman har varit Dinosaurier, Vår närmiljö, Kroppen och Insekter. Genom sång och musik, skapande, lek, sagor och experiment lär sig barnen på sin egen nivå i de olika åldersgrupperna.

Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och barnen blir på ett lekfullt sätt introducerade i teknik, matematik, naturkunskap, språk och skapande.

Vår och höst åker vi en gång i veckan till en skog i närheten där vi lär, leker och trivs i skogen. Mulle- och Knytte-barnen åker buss till en skog i närheten. Knopp-barnen går till en närbelägen skogsglänta. Vi har daglig utevistelse på vår gård eller i någon av de närliggande lekparkerna där vi har organiserade lekar, rörelsepass eller leker och utforskar lekparkens redskap.

Eftersom vi har barn och familjer från olika delar av världen är det viktigt för oss med ett interkulturellt arbetssätt. Vi vill ge alla barn möjlighet att känna stolthet över sin kultur och sin familjs traditioner samtidigt som vi visar på traditionella svenska högtider. Därför får vi tillfälle att fira många olika högtider, som till exempel lucia, kinesiskt nyår, St Patricks Day, halloween, midsommar och chanukka.

Förskolan har en likabehandlingsplan, vilken innehåller regler och åtgärder för hur vi förhindrar, utreder och åtgärdar diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och personal på förskolan. Den utvärderas och revideras årligen.

För att utveckla och stärka barnens sociala kompetens och empati så arbetar vi enligt metoden ”StegVis”. 

Föräldrasamverkan

Att ha sitt barn på en föräldrakooperativ förskola kräver mer engagemang av oss föräldrar än om barnet hade gått på en annan typ av förskola.

Filius & Filia är en ekonomisk förening och förskolan drivs som ett föräldrakooperativ utan vinstsyfte. Alla familjer är medlemmar i den ekonomiska föreningen och har skyldighet att utföra vissa uppgifter på förskolan. Uppgifterna kan till exempel vara att ha en post i styrelsen med möten varje månad, vara ansvarig för att förskolans datautrustning fungerar eller att vara med och arrangera fester för våra barn.

Det är också viktigt att minst en förälder från varje familj deltar på års- och medlemsmötet som hålls en gång varje höst. Vid dessa möten diskuteras verksamheten och beslut tas om till exempel nästa årsbudget och styrelsepositioner.

Samtliga familjer ska delta vid ”städ- och fixardagar” två gånger varje år. Dessutom ska varje familj vid 2-3 fredagseftermiddagar/år per arbeta på förskolan och under handledning ta ansvar för en barngrupp. Detta ersätter det joursystem som många andra föräldrakooperativ har, då en förälder kan bli inringd för att arbeta på förskolan då någon i personalen är sjuk.

Det föräldraengagemang som har drivit förskolan sen starten 2003 har gjort att Filius & Filia är Huddinges bästa förskola enligt oss, och vi får alltid mycket positiva omdömen i föräldraenkäter. Vi har engagerade familjer som känner alla barn (och syskon!) och fantastisk personal som ser varje barn med stor respekt som den individ de är och ger dem en stimulerande, trygg och utvecklande vardag.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ passar inte alla familjer eftersom det förutsätter att man har tiden och lusten att engagera sig lite extra i sitt barn barnomsorg. Det är därför viktigt att man tänker över vad det innebär innan man bestämmer sig för att tacka ja till en plats på Filius & Filia.

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besöksadress

Barnköansvarig

Annika Hällgren

Observera! Ansökan om plats sker endast till kommunen. När lediga platser uppstår, tar vi kontakt med de familjer som står i kön.

Uppdaterad 29 februari 2024

Var informationen till din hjälp?