Förskolan Flygande Mattan

Flygande Mattan är en fristående förskola i Skogås som driver sin verksamhet utifrån en islamsk grundsyn.

Om oss

Flygande Mattan är en fristående förskola i Skogås.

Vi driver vår verksamhet utifrån en islamsk grundsyn och följer den svenska läroplanen, Lpfö 98 samt skolverkets och Huddinge kommuns rekommendationer.

Utifrån skollagens krav på öppenhet enligt § 17 tillfrågas alla föräldrar om deras barn ska delta i de islamska aktiviteterna.

Ett viktigt mål i verksamheten är att stärka barnen i deras språk och islamska identitet samt att familjerna känner trygghet och gemenskap. Pedagogerna som arbetar på förskolan talar bl.a. flytande svenska, arabiska och turkiska.

 • Intagningskriterier är dels kötid men hänsyn tas också till barnets ålder och sammansättningen i barngruppen. Syskon på förskolan har förtur.
 • Vi följer Huddinge kommuns riktlinjer gällande maxtaxa.
 • Förskolan stängs vid planering och konferens men omsorg kan erbjudas vid behov.
 • Vi bedriver vår verksamhet i en fräsch och nyrenoverad lokal i centrala Skogås, nära centrum och närliggande natur. Flygande mattan har 2-3 avdelningar med ca 45 barn och ca 10 pedagoger.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan stängs helt under röda helgdagar enligt den svenska almanackan, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Förskolan är också stängd under de två första dagarna under îd Al-Fitr och îd Al-Adha. Vi kan dock erbjuda barnomsorg vid behov. Datumen varierar från år till år men vi meddelar familjerna i god tid.

Så här arbetar vi

Pedagogiska mål

 • Stärka barnens identitet och självförtroende.
 • Utveckla barnens förmåga att kunna samspela med andra.
 • Ge barnen självkänsla, empati och respekt för likheter och olikheter.
 • Vi driver vår verksamhet utifrån en islamsk grundsyn.
 • Verka för ett genusmedvetet förhållningssätt.
 • Erbjuda en barnomsorg som ger barnen och deras familjer trygghet.
 • Erbjuda en stimulerande, utvecklande och lärande miljö.
 • Varje barn ses som unikt och får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
 • Skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna.
 • Främja att naturen, miljötänkandet och hälsa blir en viktig del i barnens vardag.

Metod

 • Vi reflekterar över hur vi kan skapa en stimulerande lekmiljö med lekytor anpassade efter barngruppens behov.
 • Materialet är pedagogiskt genomtänkt och tillgängligt för barnen.
 • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och använder oss av portfoliepärmar & TRAS.
 • Alla barn blir bekräftade och vi fokuserar på det positiva.
 • Vi för dagliga samtal med föräldrarna vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal och föräldramöten 1gång/termin. Utemiljön utnyttjar vi så mycket som möjligt, skogen, lekparker och nationalparken.
 • Vi källsorterar och satsar på ekologiska, nyckelhålsmärkta samt hälsosamma varor.

Föräldrasamverkan

En gång per läsår har vi föräldramöte.

En gång per termin och vid behov har vi utvecklingssamtal. Där berättar vi vad deras barn har gjort och hur de har utvecklats. Vi visar föräldrarna barnens portfolio med barnens arbeten och pratar om TRAS schemat. Därefter gör vi en utvecklingsplan tillsammans med föräldern för barnet.

En gång per månad lägger vi ut ett månadsbrev till alla föräldrar på hemsidan. I brevet berättar vi lite om vad vi gjort föregående månad och vad vi ska göra i den aktuella månaden. Vi uppmuntrar föräldrar att delta i verksamheten, t.ex. vid utflykter. Vi firar Eidfester och andra högtider tillsammans med barn och föräldrar. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika ämnen, bl.a. hur de kan bli mer delaktiga och påverka verksamheten.

För mer information om inskolning, se vår hemsida.

Kontakta oss

Ledning

E-post

Besöksadress

 

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?