Förskolan Happyland

Förskolan Happyland är en fristående förskola som ligger i förskoleområdet Sjödalen.

Om oss

Förskolan Happyland är en fristående tvåspråkig förskola, belägen i centrala Huddinge, i en villa med en kreativ och härlig trädgårdstomt. Vår gård inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur.

Förskolans huvudman är Butaland AB och erbjuder kvalitativ barnomsorg till barn i åldrarna1-5 år. Företaget har i dag fyra förskolor i Huddinge som leds av rektor och skolchefer. All personal har gemensamma planeringsdagar, studiedagar och vissa arbetsplatsträffar (APT) samt andra former av nätverksträffar.

Butaland AB arbetar aktivt med förebyggande säkerhetsarbete såsom kris- och beredskapsplaner för förskolorna, egenkontroll av arbetsmiljön, miljöbalken, barnsäkerheten och brandskydd. Tillbud och skador registreras och följs enligt kvalitetssäkrade rutiner.

Förskolan är godkänd utifrån de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-, arbetsmiljö- och barnsäkerhetsronder för att miljön ska vara en säker och trygg plats för både barn och personal att vistas i.

Vi jobbar med åldersindelade grupper, som i sin tur delas in i mindre grupper. Vi erbjuder fräsch och platslagad mat i eget kök. Maten ska tillagas till stor del på ekologiska varor.

Vi har ett stort fokus på språk. De svenska och engelska språken används ständigt i arbetet med äldre barn. Detta är något vi aktivt stödjer och utvecklar på Happyland förskola genom att anställa både svensktalande och engelsktalande pedagoger, vilket gör att barnen på ett naturligt sätt får lika stor del av båda språken. Barnen får lära sig språken via lek, sång, sagor och ramsor.

Förskolan har 35 platser för barn från 1-6 år på två avdelningar.

Vårt arbete omfattar läroplanens målområden och vi erbjuder:

 • Hemlagad mat med bra råvaror, en egen kock som gör nyttig mat 100 procent från grunden och med ekologiskt fokus. Vi har, precis som hela Huddinge kommun, som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 procent år 2020.
 • Sovvila utomhus.
 • Planerade aktiviteter inne och ute.
 • Barnyoga.
 • Bad (från 3 år)  4 månaders under året (september/oktober; april/maj).
 • Skridskoåkning med professionell  ishockey tränare (5 månader under året november/mars). 
 • Enkel programmering.
 • Museum och barnteater.
 • Biblioteket.
 • Parkleken etcetera.
 • Hel/halvdagsutflykter med egen buss (från 3 år).

Kreativitet, kulturkompetens och social kompetens att lära i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos Happylands barn!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Personalen har fem studiedagar per år och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorg under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg anmäla det till rektor så att en tillfällig plats kan ordnas.

Så här arbetar vi

Vi på Happyland förskola jobbar med barns språkliga utveckling samt olika projekt som väljs utifrån barns intresse och olika läroplansmål.

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga, och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

Barns första steg är viktiga, kommunikation, samspel, samarbete, lärande och undervisning framkommer i stort sett genom verbalt, kropsligt och teckenspråk (TAKK). Därför vill vi ge barnen flera verktyg i bild av flera språk, som ger dem nya möjligheter till lärande, kommunikation och kunskap. Detta når vi genom organiserad och fri lek, rutinsituationer, experiment, samlingar och biblioteksbesök osv.

Vi arbetar proaktivt med barn som har olika svårigheter. Förskolans specialpedagog övar själv med barnen samt handleder vår personal i arbete med barn.

Barnen ska delas in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.

Språkutveckling i förskolan sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi i verksamheten på det svenska och engelska språket samt teckenspråk genom att använda ett tydligt och nyanserat språk. 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.

Vi arbetar mycket med rytmik, sång, dans och yoga. Detta främjar barnens språk- och kommunikationsutveckling samt deras motorik och balans. Musik och rörelse använder vi som verktyg för språkinlärningen.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla vår kvalitet.

Goda, vällagade och näringsriktiga måltider är en förutsättning för att växa och utvecklas på bästa sätt. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har alltid en vegetarisk dag i veckan. Vi serverar specialkost till de barn som behöver. Vi serverar samma mat till både personalen och barnen.

Föräldrasamverkan

Vi vill vara din högra hand! Detta gör vi genom lättillgänglig information för vårdnadshavare via Tyra-appen, bra bemötande, glad och flexibel personal och bra kost.

Förskolans personal ska vara flexibel med tider som passar just er vardag.

De dagliga mötena mellan pedagoger och vårdnadshavare är värdefulla och vi har daglig kontakt med vårdnadshavare och anhöriga vid lämning och hämtning. Vårdnadshavare ska omgående informeras om viktiga händelser. Vid inskolningen ska vårdnadshavare informeras om vilka styrdokument som gäller för verksamheten och vad dessa innebär.

Vi har olika forum för våra föräldrar:

 • föräldraråd, som träffas minst en gång per termin

 • föräldramöte en gång per år

 • föräldrafika en gång per år

 • utvecklingssamtal en gång per år

 • olika fester och traditionsdagar

Vi strävar efter att överraska vårdnadshavare och anhöriga med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande.

Kontakta oss

Avdelningar

Sun: 079-077 94 83

Rainbow: 079-077 94 82

Frånvaroanmälan via Tyra-appen.

Besöksadress: Sturevägen 38, 141 45 Huddinge

E-post

Rektor

Hemsida

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?