Förskolan I Ur och Skur Hattstugan

Förskolan I Ur och Skur Hattstugan är ett fristående föräldrakooperativ i Skogås.

Om oss

I Ur och Skur Hattstugan är den första certifierade I Ur och Skur förskola i Skogås. I Ur och Skur Hattstugan är ett föräldrakooperativ.

Vi använder Friluftsfrämjandets unika pedagogik som bygger på upplevelser med alla sinnen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen.

Med hjälp av Friluftsfrämjandets skogsskolor Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle och hans vänner får barnen en nära relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och hälsa.

Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur som att källsortera, kompostera, odla, återanvända och använda miljögodkända produkter.

Med I Ur och Skurs mål och läroplanen som grund arbetar vi med friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande. Vi använder naturen och miljön i läroprocesserna.

På Hattstugan tycker vi att det är härligt att vara ute mycket och vi kan se att det ger friska och glada barn. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling. Det hindrar oss dock inte från att även bedriva viss utbildning inne. Utbildningen växlar mellan ute och inne beroende på aktivitet, barngrupp, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne.

De yngre har sin middagsvila utomhus. Tryggt omstoppade i sovsäck på liggunderlag och fårskinnsfäll tillsammans med personalen på vår nybyggda altan.

Små barngrupper 

På Hattstugan går det som mest 28 barn fördelat på två avdelningar, Rävlyan för våra 1–3 åringar och Varglyan för våra 4–5 åringar. På så sätt kan utbildningen anpassas efter de olika åldrarna, men eftersom förskolan är så liten sker också aktiviteter över avdelningsgränserna. Alla känner alla och det skapar trygghet i vardagen. De små barngrupperna ger personalen mer tid för varje barn. 

Personal 

Personalen är vår största tillgång! Glada och engagerade pedagoger som har tid för varje barn.

Pedagogerna utgår från barnens intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.

Personalen är utbildade I Ur och Skur-pedagoger.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

För närvarande är öppettiderna 7.00-17.00, fredag 16.30.

Kontakta oss

Telefonnummer

Rävlyan:

Varglyan:

E-post

Besöksadress

 

Ledning

Uppdaterad 27 februari 2024

Var informationen till din hjälp?