Jensen förskola Snättringe

På Jensen förskola står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum.

Jensens utbildningskoncept "Träning för verkligheten" innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet. Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till sin egen förmåga gör att barnen från Jensen förskola bemöter sin framtid med en känsla av att de kan, vill och vågar.

Det innebär även att vi prioriterar de områden som lägger grunden för ditt barns långsiktiga lärande och utveckling samt har fokus på den medvetna och lustfyllda undervisningen.

Genom utepedagogik, fysisk aktivitet, mindfulness och bra kost vill vi även ge varje barn grunden till en god hälsa.

Om oss

Förskolan ligger i Stuvsta-Snättringe i Huddinge kommun. Förskolan har plats för cirka 140 barn fördelat på åtta avdelningar. Vi planerar för åldershomogena barngrupper.

Förskolan har en egen stor och härlig gård där vi tar emot barnen på morgonen. Lokalerna är skräddarsydda för vår verksamhet med flera gemensamma ytor såsom biblioteket, matsalen och vattenlekrum.

De flexibla miljöerna anpassas också efter barnens intressen och behov, både under dagen men också över längre tid – allt för att utmana och stötta och stimulera varje individ och grupp på det sätt de behöver.

Närhet till till skog, sjö och busshållplats ger oss goda förutsättningar att kunna erbjuda barnen många spännande äventyr dagligen. Vi går till exempel på pedagogiska promenader, leker i någon av de många parkerna som finns i vårt närområde eller tar bussen till spännande platser längre bort.

I samma hus finns ett äldreboende som vi har ett kontinuerligt samarbete med, vi firar traditioner, pysslar och sjunger för att tillsammans skapa glädje och livskvalitet för både unga och äldre. Maten tillagas av vårt eget Jensen-kök vilket följer vårt koncept för att ge barnen en hälsosam och varierad kost.

Förskolans öppettider

Förskolan följer kommunens riktlinjer kring öppethållande: Jensen förskola Snättringe anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Arbetsplatsträffar och studiedagar

En gång i månaden har pedagogerna arbetsplatsträff, då stänger förskolan klockan 15.45. Vid behov av förskola efter 15.45 vill vi att du meddelar rektor.

Vi har studiedagar fem gånger per år. Dessa dagar används till utbildning, utvärdering och planering. När vi har studiedagar är förskolan stängd. Under dessa dagar ska föräldrarna ordna omsorgen på egen hand. Vid behov av förskola under dessa dagar behöver du meddela rektorn tre veckor innan.

Vikarier

På sommaren brukar vi bemanna förskolan med våra trygga och kända vikarier samt någon ordinarie pedagog, detta  för att möjliggöra pedagogernas semester när de flesta barnen är lediga. En vecka per år (oftast vecka 32) bemannas förskolan endast av vikarier, då har pedagogerna tid för utbildning, planering och konferens.

Så här arbetar vi

Vi på Jensen vet att barn har en högre kompetens än vi vuxna ofta tror. Vi är övertygade om att barn både kan och vill mer om de får rätt förutsättningar. Vi utmanar dem att prova själva och tränar tillsammans på det som man ännu inte behärskar. Varje barn som kommer till oss ska mötas av pedagoger som alla har ett gemensamt mål: att ditt barn ska känna sig trygg och få chansen att utvecklas till sitt bästa jag!

Vi på Jensen arbetar för att ge varje barn utmaningar samt stimulans att bygga sitt eget självförtroende och självkänsla, med målet att ditt barn både ska stortrivas i förskolan och lära sig mycket.

Våra kompetenta pedagoger genomför dagligen vad vi kallar "lärcirklar". De handlar om att väcka nya tankar och lägga en grund inom områden som exempelvis matematik, naturvetenskap, språk och hälsa. Våra förskollärare kvalitetssäkrar innehållet i lärcirklarna och säkerställer att vi täcker läroplanens alla delar.

Genom ett tydligt ledarskap skapar våra pedagoger rutiner och strukturer som resulterar i en barngrupp med stark gruppkänsla.

Dagliga blogginlägg gör att du blir delaktig i ditt barns vardag. Du kan enkelt se vad som sker på förskolan genom foton, filmer och korta beskrivningar och kan samtidigt få insyn i vilka läroplansmål vi har fokuserat på under dagen. Utöver detta får du även regelbundna uppdateringar kring just ditt barns lärande.

För oss är traditioner viktigt, det skapar gemenskap och vi-känsla på förskolan. Vi firar självklart Lucia, uppmärksammar Nobel och andra traditioner som finns i vårt samhälle. Utöver det har vi även skapat egna traditioner såsom storsångsamligar, vernissage och ett årligt uppskattat Jensen-lopp där alla barn oavsett ålder deltar. Barnen får medalj efter avslutat lopp och familjerna brukar stanna för trevlig picknick efteråt.

Föräldrasamverkan

Samverkan med föräldrarna är viktig för oss. Därför lägger vi stort fokus på att skapa rätt förutsättningar till föräldrasamverkan som vi erbjduer i form av:

  • visning för nya föräldrar
  • introduktionsprogram (genom inskolningssamtal och föräldraaktiva deltagande under inskolningen)
  • föräldramöte, en gång per termin
  • föräldraråd där föräldrarepresentanterna möter förskolans ledning två gånger per termin
  • uppföljning och utvecklingssamtal samt avslutningssamtal för de barnen som ska börja förskoleklass
  • daglig kontakt
  • rektorsbrev cirka en gång per månad
  • löpande information via vår kommunikationsplattform.

Kontakta oss

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 20 maj 2024

Var informationen till din hjälp?