Förskolan Luna

Förskolan Luna är en fristående förskola som drivs av Helianthus och ingår i Sjödalens förskoleområde. Ligger nära Huddinge centrum.

Om oss

Dibber Luna förskola är en liten fristående förskola som drivs av Dibber Sverige. Förskolan är belägen i ett flerfamiljshus i närheten av Kvarnbergsplan och har nära till olika busslinjer både till Huddinge och Stuvsta centrum. Vi har en stora utomhusytor för barnen att röra sig på och tillgång till fotbollsplan, park med gungor, pulkabacke på vintern och stora gräsytor utan för dörren. Vi har närhet till både natur och kultur och gör ofta utflykter till både skog, bibliotek och 4h gården Rådsparken.

Så arbetar vi

På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.

Vi arbetar genom vårt egena koncept, en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, språkutveckling, matematik och ut och njut.

Vi planerar vår verksamhet utifrån förskolans läroplan, dess måluppfyllelse och med utgångspunkt i barnens förutsättningar, intressen och behov och samt våra fokusområden.

Fokusområden som utgår ifrån någon av våra sju lärvänner. Lärvännerna symboliserar, står för olika mål i läroplanen och genom att arbeta med Lärvännerna synliggör vi läroplanen för förskolan både för baren och vårdnadshavarna.

Våra sju lärvänner är: Hjärtrud , Rör-Else , Alfa-Beta, Räkne-Reza, Ute-Ugo, Krea-Tiva och Lek-Levi.

Barnkonventionen och barns rättigheter ingår i vårt arbete för att alla barn skall känna sig trygga. Vi arbetar kontinuerligt med ”kompisböckerna” och tränar på socialt sampel, visa respekt och empati för sig själv och andra människor.

Vi vill att alla ”våra ” barn blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet.

Vi erbjuder en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande.

På Dibbers förskolor arbetar vi systematiskt för att säkra vårt pedagogiska uppdrag och arbetar för en hög kvalitet till varje barn. . På alla Dibbers förskolor i centrala Huddinge strävar vi efter att får barnen en god grund för ett livslångt lärande – i kunskap, vänskap, trygghet och glädje

Vi synliggör barnens lärande och utveckling i Unikum. Alla vårdnadshavare kan ta del av vad deras barn gör på förskolan men även vad gruppen gör.

Unikum används även som en kommunikationsplattform mellan förskolan och hemmet.

Visningar och öppet hus

Kontakta förskolan och boka en tid så är ni välkomna att få en personlig visning och titta på vår verksamhet och lokaler. Då kan även pedagogerna berätta om vårt koncept och våra lärvänner.

Föräldrasamverkan

Förutom den dagliga kontakten så har vi föräldramöten, dropp in fika med mera.

Öppettider

Förskolan är öppen 6:30 – 17:00.

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6:30-18:00.

Under sommar och julledighet slår vi ihop Dibbers förskolor i central Huddinge på en av förskolorna. Vilken förskola det är varierar.

Kontakta oss

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 29 februari 2024

Var informationen till din hjälp?