Förskolan Myrorna

Förskolan Myrorna är ett föräldrakooperativ i förskoleområdet Fullersta-Stuvsta-Högmora.

Om oss

Förskolan Myrorna är ett föräldrakooperativ i Stuvsta-Snättringe.

Förskolan Myrorna är ett föräldrakooperativ som huserar i en villa i ett lugnt och trevligt kvarter på Nybyggarvägen 3 i Stensängen i Stuvsta. Vi har en avdelning med en grupp på 18 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år. Vi är tre pedagoger samt en kock.

Vi värnar om att alla ska vara trygga och att vår miljö ska vara utvecklande. För att alla ska trivas är det viktigt att vi bryr oss om varandra och visar det!

Vår gård inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur. Vår verksamhet innehåller mycket såsom skapande, rörelse, utevistelse, naturupplevelser, sång/musik med mera, men vi värdesätter även barnens fria lek där de kan få sina egna önskningar/lekmöjligheter uppfyllda!

Du som förälder är en självklar och viktig del i vår vardag och genom att det är ett föräldrakooperativ så får du en unik inblick i ditt/dina barns förskoletid!

Trädgården är väl anpassad för barnens aktiviteter och inbjuder till fantastisk lek. Förskolan ligger nära skog och natur. Pendeltåg från Stockholms centralstation till Stuvsta station tar ca 15 minuter. Därefter buss 705 från Stuvsta station som tar cirka 10 minuter.

Vår kock serverar näringsrik och hemlagad mat som smakar fantastiskt gott!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har sommarstängt fyra veckor under juli månad, vecka 28-31, under förutsättning att det fungerar för medlemsfamiljerna.

Vi har även fyra planeringsdagar per år då förskolan är stängd och dessa dagar bestäms i samråd med föräldrarna och röstas fram under medlemsmötena.

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Läroplan för Förskolan och Huddinge Kommuns mål och riktlinjer. Vi sätter stor vikt vid att barnen ska vara trygga i vår förskola och detta grundläggs redan vid inskolningen. Vi har en inskolningsperiod på två veckor och anpassar den efter barnets behov.

Det är viktigt att alla ska känna sig som en i gruppen och trivas, utvecklas och inte minst ha roligt tillsammans! Vi vill att alla ska känna empati och medkänsla och kunna kommunicera på ett bra sätt därför sätter vi ord på det vi gör och känner och ger det tid.

Varje barn ska få utvecklas och känna att de lyckas och vårt mål är att de ska ha med sig de färdigheter som behövs när de börjar i förskoleklass.

Barnens välbefinnande är viktigt och vi får vällagad mat från grunden med så lite socker som möjligt. Vi har vila för alla åldrar och de som behöver sömn får det tillgodosett. Vi är ute dagligen, oftast både på för- och eftermiddagen och går även till skog och närområden. Vi har rörelsepass för att ge barnen grundläggande glädje i att röra på sig!

Vår verksamhet omfattar:  fri lek där barnen har möjlighet att själv få välja sina aktiviteter/ lekar, utevistelser, skogsvistelser, naturupplevelser, rörelse, sång och musik, skapande verksamhet, samlingar och temasamlingar, språk och kommunikation, matematik, naturkunskap/teknik, användning av digitala verktyg, studiebesök och utflykter.

Vi dokumenterar barnens utveckling genom bilder, intervjuer, utställningar, dokument, skapande med mera. Varje barn har sin egen portfolio.                                                      

Förskolan har delat in alla fasta aktiviteter på bestämda dagar under veckan och delat in barnen i mindre grupper men är givetvis öppen för spontanitet.

Föräldrasamverkan

Grunden till vårt samarbete läggs redan vid inskolningen och efter det  samverkar vi genom den dagliga kontakten vid lämningar/hämtningar, föräldramöten, utvecklingssamtal, medlemsmöten. Vi har även traditioner som ”Sopp-kväll”, Luciafirande, utställningar och drop in fika.

Vad innebär föräldrakooperativ?

Förskolan Myrorna är en föräldrastiftelse som drivs i kooperativ form. Föräldrarnas delaktighet och aktiva intresse är viktigt för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Vi har ett personligt möte med alla familjer innan de erbjuds en plats. Detta för att nya medlemmar ska vara väl insatta i verksamheten och veta vilken arbetsinsats som krävs. Varje ny familj får en ”fadderfamilj”.

Jourtjänstgöring

Alla familjer ställer upp som vikarierande förskolepersonal vid behov. Ett jourschema görs upp minst fyra månader i taget.

Städning

Förskolan storstädas två gånger per år, en vårstädning och en höststädning. Då delas ansvaret för städning av olika rum upp mellan familjerna. Dessutom delar alla familjer på den dagliga städningen enligt schema.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår i en av följande arbetsgrupper:

  • Styrelse
  • Trädgårds- & sygruppen
  • Byggruppen
  • Fest- & inköpsgruppen
  • Info/teknikgruppen

Du ska välja Förskolan Myrorna om du aktivt vill engagera dig i ditt barns förskoletid. I gengäld får du en unik inblick och delaktighet i ditt barns vardag utanför hemmet.

Kontakta oss

Telefon

Besöksadress

Ledning

Sandra Hallgren

Köansvarig

Du söker plats hos oss via Huddinge kommuns hemsida. Vi vill gärna att ni skickar in en intresseanmälan till oss på förskolan och berättar lite kortfattat om er. Du kan mejla in intresseanmälan till vår e-postadress.

 

Uppdaterad 5 mars 2024

Var informationen till din hjälp?