Norlandia Förskolor Myrstacken

Förskolan Myrstacken är en fristående förskola som drivs av Norlandia förskolor. Ingår i Glömsta-Vårby förskoleområde och ligger i Vårby.

Om oss

Norlandia Förskolor Myrstacken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi erbjuder 72 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar i en nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har en stor utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. Myrstacken är en mångkulturell förskola där vi arbetar interkulturellt och med alla människors lika värde. Vi behandlar varandra utifrån egna förutsättningar och visar hänsyn och respekt för människors olikheter.

I vårt kök arbetar vår skickliga kock som tillagar all mat från grunden enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak. Inför och under varje måltid skapar kock och pedagogerna tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö. Vi är en KRAV-certifierad och sockerreducerad förskola.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap och innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Föräldrasamverkan

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.

Kontakta oss

Besöksadress

Besök oss

Ledning

Uppdaterad 5 mars 2024

Var informationen till din hjälp?