Montessoriförskolan Pärltrappan

Montessoriförskolan Pärltrappan är ett kooperativ som ingår i Skogås förskoleområde. Ligger centralt beläget i Skogås/Trångsund.

Om oss

Montessoriförskolan Pärltrappan är en förskola vilken drivs som ett kooperativ där styrelsen består av både föräldrar och personal. Förskolan är centralt beläget i Skogås. Våra lokaler är stora och ljusa och vi har en stor fin gård med skogen och lekparker i närheten.

Vår verksamhet har en utbildad kock som i ett nära samarbete med pedagogerna och barnen gärna väljer ekologiska och KRAV-märkta varor och har fokus på ett klimatsmart arbetssätt. Vi har hög personaltäthet och vår personal är engagerade pedagoger som är utbildade till förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare.

De yngre barnen som är mellan 1-3 år tillbringar sina dagar vid avdelningarna Sunnan och Nordan. De äldre barnen som är mellan 3-6 år vid Västan och Östan.

Pärltrappan är en ekonomisk förening med en styrelse som består av föräldrar och personal. Vi följer Huddinge kommuns regler om maxtaxa och ingår i kommunens förskolekösystem. Verksamheten är helt fristående från trossamfund och annan ideologisk påverkan.

Våra fantastiska pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet och vi har fasta vikarier som arbetar vid behov. Som förälder deltar du endast i det praktiska arbetet runt förskolan, som underhåll av lokalerna.

Tack vare föräldrarnas insatser i kooperativet möjliggörs extra hög personaltäthet och god kvalitet i verksamheten.

Så här arbetar vi

Förskolan arbetar enligt Montessoripedagogiken och Förskolans läroplan Lfpö 18. Vi arbetar med:

  • Att ha en föränderlig lärmiljö där det är barnens intressen och önskemål är i fokus.
  • Att vi är lyhörda för barnens individuella önskemål och uppmuntrar dem i sin utveckling och sitt lärande.
  • Att materialet skall vara tillgängligt för att inspirera till skapande och lek.
  • Vi arbetar medvetet med barnens sociala kompetens. Vi arbetar aktivt med att alla på förskolan ska respektera och ta hänsyn till varandra.
  • Att tillsammans synliggöra, uppmuntra och ta tillvara deras olika kompetenser.

Här arbetar vi med individuella inskolningar där vi utgår utifrån barnens behov i ett nära samarbete med vårdnadshavare. Vår erfarenhet är att en inskolning behöver vara individanpassad och kan se olika ut. Tillsammans pedagoger och vårdnadshavare kommer vi överens om en gemensam plan utifrån barnets behov.

Kontakta oss

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 15 maj 2023

Var informationen till din hjälp?