Förskolan I Ur och Skur Skogsängen

I Ur och Skur Skogsängen är ett föräldrakooperativ i förskoleområdet Segeltorp-Snättringe.

Om oss

I Ur och Skur Skogsängen är ett föräldrakooperativ där vi arbetar utifrån I Ur och Skurs målsättningar med läroplanen som grund.

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

På Skogsängen har vi stora utomhusytor att leka på och närhet till Älvsjöskogen för lek och utflykter. I köket har vi egen anställd personal och strävar efter att i stor utsträckning servera mat lagad från grunden samt med ekologiska råvaror. Vi intar också många måltider utomhus när möjlighet ges.

I Ur och Skur Skogsängen består av två avdelningar, Fröet och Plantan. På Fröet finns för närvarande åtta barn i åldern 1-3 år tillsammans med två anställda. På Plantan finns sexton barn i åldern 3-6 år tillsammans med fyra anställda varav en ansvarar för kök och matlagning. Barnantalet varierar mellan 24 och 26 barn beroende på barnens schemaläggningsgrad.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

På Skogsängen jobbar vi utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-målsättningar.

Vi är mycket ute i naturen och har Mulle-, Knytte- och Knoppgrupper i skogen varje vecka. En skogsdag har vi också, då äter vi lunchen ute i skogen. Vår målsättning är att all personal ska vara certifierade i Ur och Skurpedagogiken.

Vi jobbar med barnen utifrån pedagogiken att rörelse och vistelse i naturen utvecklar våra sinnen, motorik, kreativitet, språk och inte minst barnens sociala förmåga. Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje får ta plats i den dagliga verksamheten och vi pedagoger är med som stöd och hjälp i deras individuella utveckling.

Föräldrasamverkan

I Ur och Skur Skogsängen är ett föräldrakooperativ med cirka 17-20 medlemsfamiljer (alternerande främst beroende av syskonantal). Inval till föreningen sker då platser är lediga. Vi tar då kontakt med de familjer som har barn som passar i åldersgrupperna, och kallar till en informationsträff.

Samtliga medlemsfamiljer har jourplikt och ytterligare två eller tre arbetsuppgifter, varav de vanligaste är städning av verksamhetslokalerna i kombination med deltagande i bygg- och innemiljögruppen. Andra uppgifter innefattar styrelseposter i föreningen eller plats i festkommittén som arrangerar ett flertal gemensamma aktiviteter såsom herr- och dammiddagar, familjeutflykter mm.

Kontakta oss

Telefon

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 27 februari 2024

Var informationen till din hjälp?