Förskolan I Ur och Skur Trehörningen

Förskolan I Ur och Skur Trehörningen är en fristående enhet och ingår i Fullersta-Stuvsta-Högmora förskoleområde.

Om oss

Förskolan I Ur och Skur Trehörningen är en fristående förskola och drivs av Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB.

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år. Vi finns i Stuvsta som ligger i Huddinge kommun strax söder om Stockholm.

Vår förskola ligger i en gammal villa i ett lugnt och fint område, med närhet till skogen, ängen, och vattnet. Till närmaste skog kommer vi på ett par minuter genom att följa stigen uppför berget på husets baksida. Vi har också nära till ett flertal andra skogsområden, dit vi ofta går. Ängen finns på nära håll, och där betar hästarna i en hage intill. Vattnet är vid sjön Trehörningen som ligger på promenadavstånd från förskolan.

Barnen är indelade i fyra verksamhetsgrupper utifrån sin ålder; Knopp = 1-3 år, Småknyttar 3 år, Storknyttar 4 år och Mullebarn 5-6 år.

På I Ur och Skur Trehörningen bedriver vi I Ur och Skur verksamhet och har ett avtal med Friluftsfrämjandet. Därigenom bedriver vi några av de friluftsskolor som finns, till exempel Skogsknopp – Skogsknytte – Skogsmulle och Skrinna.

Grundidén till I Ur och Skurpedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Vår pedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen!

De får känna gemenskap vid sagostunden under granen och när matsäcken delas med andra. 
De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring dem i skogen, på ängen och vid vattnet.

Allt detta bidrar till att barnen på I Ur och Skur får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet. I naturen finns plats för lekar, drömmar och fantasier, det vill säga det finns en plats för alla och vi är ute i naturen varje dag.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Studie-/planeringsdagar har vi 2-4 dagar per år och då är förskolan stängd. På sommaren stänger vi 4 veckor och vid behov samarbetar vi med en annan I Ur och Skur förskola.

Så här arbetar vi

Cirkeldiagram: I Ur och Skurs mål med Läroplanen.

Vi arbetar utifrån I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund och verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Till skogen går vi flera gånger i veckan för att leka, det är Världens Bästa Lekplats. Fantasin kan flöda fritt och vem vet vad en pinne, sten eller stubbe kan bli i leken!

Vi plockar pinnar, kottar och annat vi hittar och så kan vi t.ex. dramatisera en sång eller saga, "Petter och hans 4 Getter" eller "Bockarna Bruse" är populära hos barnen = Språk

Att mäta sig för att se "hur många kottar lång man är" tycker barnen är roligt = Matematik.

Vi tittar oss omkring efter ett träd som är större, mindre eller lika stort som oss. Ser om vi kan nå runt trädet själva eller om vi måste vara fler för att nå runt. Vi klättrar, kryper, hoppar och gör massor av annat skoj = Naturvetenskap och Teknik.

Föräldrasamverkan

Föräldrar till barn som går på vår förskola, bjuds varje läsår in till föräldramöten och enskilda utvecklingssamtal.

Vi har några föräldragrupper på förskolan. En grupp - Samverkansrådet, träffar vi en till två gånger per år. De utgör en länk mellan förskolan/pedagogerna och övriga föräldrar. Den andra föräldragruppen fungerar som - Festkommitté, och ordnar tillsammans med övriga föräldrar bland annat med fika vid våra sammankomster som t.ex. Lucia och vår sommarfest. Den tredje föräldragruppen är en - Miljögrupp, som vi träffar en till två gånger per år, och som hjälper till att hitta bra tips på miljövänligt och godkänt material.

Fixardag har vi på förskolan en till två gånger per verksamhetsår, då pedagogerna och föräldrar tillsammans arbetar med olika projekt på förskolans gård, fyller på sand i sandlådorna, samt krattar och gör fint till barnen.

Vi strävar efter att ha en öppen dialog mellan pedagoger och föräldrar och värdesätter den dagliga kontakten vid t.ex. lämning och hämtning på förskolan. Vi tycker att det är viktigt med en trygg och tillitsfull relation mellan förskola och hem.

Vill du veta mer?

Några gånger om året har vi öppet hus för föräldrar som är intresserade av vår verksamhet. När vi har öppet hus är ni välkomna att titta in för att se hur vi har det samt för att få veta lite mer om oss och vår verksamhet. För att inte ta värdefull tid från barnens viktiga verksamhet med enskilda besök, har vi valt det här arbetssättet!

Kontakta oss

Telefon

Besöksadress

Ledning

Huvudman

Kerstin Andersson

Kontaktperson

Organisation: Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB

Telefon: 08-449 22 70

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?