Förskolan Trollhyddan

Förskolan Trollhyddan är en fristående förskola i Trångsund.

Om oss

Förskolan Trollhyddan är en fristående förskola i Trångsund. 

Trollhyddan är en av Trångsund/Skogås första förskolor i privat regi. Vi erbjuder barnen en trygg och stimulerande miljö som utmanar och lockar varje individ till både lek och aktivitet. Förskolan ligger i ett naturnära område med goda kommunikationer och vi har skogen precis inpå knuten. En skog vi besöker ofta och gärna. Vår fina gård är härligt kuperad med både fruktträd och bärbuskar.

Trollhyddan har plats för 30 barn i åldrarna 1-5 år och de är indelade i fyra grupper, såsom Ekorrar, Harar, Björnar & Älgar. Vi älskar att vara ute, så ett av våra motton är,  ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” Här på stugan sjungs det varje dag så sång och musik står oss varmt om hjärtat.

Grunden till ett gott samarbete mellan Trollhyddan och hemmet lägger vi i samband med introduktionen/inskolningen. Inskolningen pågår i 3 dagar då du som förälder/vårdnadshavare deltar aktivt tillsammans med ditt barn i förskolans verksamhet. Vi utgår alltid efter barnets behov och då i samråd mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Det är viktigt för oss att barnen trivs, så vi arbetar mycket med det sociala samspelet. En annan viktig del i barnens trivsel är att ni som föräldrar känner er trygga med oss. Är Du trygg speglar det av sig på barnet. Hos oss ska alla känna sig välkomna!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallen 06.30-18.00.

Under sommaren har vi stängt fyra veckor för semestrar och storstädning av lokalerna.

Vid behov samarbetar vi med annan enskild förskola

Så här arbetar vi

Trollhyddan är en traditionell förskola där vi plockar ”godbitarna” från fler än en pedagogik. Då får barnen kunskap i flera ämnesområden, t.ex. naturupplevelser, musik, gymnastik, målning och mycket mer. Alla strävar de mot samma mål - Trygga, självständiga och harmoniska människor där barnets behov står i centrum.

Varje termin/läsår bestämmer vi tillsammans med barnen om ett tema/projekt som vi sedan utformar utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad.

Vi arbetar mycket med områdena natur & miljö, matematik, språk, sång & musik och den så viktiga leken. När vi leker har vi inte bara roligt utan vi lär oss samtidigt en massa nyttigheter. Vi arbetar mycket med det sociala samspelet & värdegrunder. Där omsorg och hänsyn, liksom rättvisa och jämställdhet lyfts fram och vi pratar mycket om hur vi förhåller oss till varandra.

Trollhyddan arbetar efter förskolans läroplan och egna styrdokument.

Föräldrasamverkan

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna trygghet att lämna ditt barn på Trollhyddan. Vi tror på delaktighet och kommunikation. Inför inskolningen har vi tydliga dokument och vi lägger stor vikt vid att lära känna dig som förälder/vårdnadshavare. Känner du dig trygg med oss så vet vi att även ditt barn kommer att göra det.

Under inskolningen är du som vårdnadshavare med under tre hela dagar. Då får ni en bra inblick i vår verksamhet och vi får möjlighet att se vad ditt barn är vant vid och vi kan ge svar på eventuella frågor.

Verksamheten synliggör vi genom dokumentation i form av fotografering, bilder och text. Vi använder oss även av ett dokumentationsprogram Abbum som ni vårdnadshavare får information från och som även ligger som underlag vid utvecklingssamtal.

Vi bjuder in till föräldramöten, drop-in-fika, BUL-samtal (barns utveckling och lärande). Som vårdnadshavare kan man också vara med att påverka verksamheten genom vår årliga föräldraenkät, stickprov och självklart i dialog med oss pedagoger.

Kontakta oss

Telefon

Besöksadress

Besök oss

Ledning

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?