Montessoriförskolan Tusenkedjan

Montessoriförskolan Tusenkedjan är ett föräldrakooperativ i förskoleområdet Fullersta-Sjödalen-Högmora.

Om oss

Montessoriförskolan Tusenkedjan är ett föräldrakooperativ och en förskola som vill skapa en trygg och utvecklande miljö för våra barn. Med Montessoripedagogiken som grund i den pedagogiska verksamheten har barnen ett stort inflytande och delaktighet över sin dag.

Tusenkedjans mål är att ha små barngrupper och mycket personal. Den höga personaltätheten bidrar till att varje barn och deras behov blir sedda samt att de utvecklas utifrån den nivå de befinner sig på. Föräldrar och personal har en öppen dialog med varandra så du som förälder får en god inblick i ditt barns vardag.

Vi har en egen kock som lagar god och nyttig mat från grunden. Vi tänker mycket på miljön både gällande inköp av råvaror, sopsortering, kompostering. Hållbar utveckling är en del av vår vardag på förskolan.

Tusenkedjan har plats för 32 barn mellan 1-5 år. Vi har
två avdelningar på förskolan, Pärlan och Kuben. Pärlan är för barn i åldern 1-3 år och där är det 12 barn. Kuben är för barn i åldern 3-5 år och där är det för tillfället 20 barn. Barngruppernas sammansättning kan variera från år till år beroende på bland annat ålderssammansättningen på de barn som går på förskolan.

Hälsa och barnens välmående är viktigt för oss. Vi är utomhus varje dag och leker på den egna gården eller går på något äventyr, t.ex. till närliggande lekplats eller till skogen.

Tusenkedjan är inrymd i en fristående villa i ett lugnt kvarter 10 minuters promenadväg från Huddinge Centrum och pendeltåg.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fem studiedagar per år då förskolan är stängd. En gång per månad stänger vi 16.00 för personalmöte och arbetsplatsträff.

Så här arbetar vi

På Montessoriförskolan Tusenkedjan arbetar vi utifrån vetskapen om att barn går igenom olika utvecklingsstadier, så kallade känsliga perioder. Med kunskapen om varje barns individuella intressen, förutsättningar och behov möter vi barnet där det befinner sig just för tillfället.

På Tusenkedjan erbjuds ett brett utbud av material som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet och behov att växa och utvecklas. Materialet är estetiskt tilltalande, självrättande och tilltalar på så vis barnets behov av att lära. Pedagogerna finns till hands och inspirerar, visar och hjälper vid behov.

En vanlig dag på Tusenkedjan hittar man några barn som bakar, någon som diskar efter sig, någon annan som ljudar bokstäver och kanske något barn som lär sig om djuren på Afrikas savann.

För de yngsta barnen är de dagliga rutinerna med av- och påklädning, lägga upp sin egen mat på tallriken och efter maten ta bort sin tallrik viktigaste sysselsättningen. Att få sitta i lugn och ro och ta av och på sina strumpor om och om igen, bara för att få känna tillfredsställelsen att klara av det är en stor stund i ett litet barns vardag.

Varje dag har vi samling med barnen då vi pratar om vår omvärld, hur vi är med varandra, sjunger och leker.

Uteverksamheten är en viktig del i vår vardag på förskolan. Dels på vår egen gård, dels våra promenader till skogen varje vecka så länge utetemperaturen tillåter en liten hand att hålla i frukten utan vantar.

Det viktigaste för oss som arbetar på Tusenkedjan är att erbjuda en trygg, positiv och meningsfull vardag där varje barn tillåts att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Föräldrasamverkan

Montessoriförskolan Tusenkedjan drivs som ett föräldrakooperativ - en ideell förening - med ansvar för verksamheten. Föreningens styrelse utses av föräldrar vid föreningens årsmöte. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka hur föreningen skall drivas och hur innehållet i verksamheten skall formas.

Den pedagogiska verksamheten sköts dock helt och hållet av montessoripersonalen och med en rektor som har sin tjänst både i barngrupp och med administration. Tusenkedjan bedrivs utan vinstintresse, men med avsikt att skapa en långsiktig hållbar verksamhet. Det kostar inte mer att ha barn på Tusenkedjan än på en kommunal förskola.

I ett föräldrakooperativ får du som förälder insyn i, och engageras i verksamheten. Detta kan vara i form av styrelseuppdrag eller andra arbetsuppgifter och ansvarsområden. Arbetet i föreningen gör också att föräldrarna blir naturligt engagerade i barnens vardag. 

Kontakta oss

Ledning

 

Besöksadress

 

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?