Montessoriförskolan Våra Barn

Montessoriförskolan Våra Barn är ett föräldrakooperativ i förskoleområdet Sjödalen.

Om oss

Montessoriförskolan Våra Barn är en föräldrakooperativt driven förskola i Sjödalen-Fullersta.

På Montessoriförskolan Våra Barn arbetar vi utifrån läroplanen, styrdokumenten och Maria Montessoris filosofi. Montessoripedagogen finns till hands och inspirerar, visar och hjälper barnet vid behov.

Vår vision är att erbjuda barnen en trygg, positiv, lustfylld och meningsfull vardag där varje barn tillåts växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Montessoriförskolan Våra Barn ligger i ett fristående hus cirka 600 meter från Huddinge centrum. Det är gångavstånd till biblioteket och Rådsparken. Förskolan har en stor gård i anslutning till skogen. Gården bjuder barnen till lek, rörelse och välbefinnande och här kan barnen till exempel cykla, gunga, göra hinderbana, klättra och odla.

Läs mer på förskolans webbplats

Öppettider

Förskolan anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Arbetsplatsträffar och studiedagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för studiedagar. En dag per månad stänger förskolan klockan 15.50 för ATP. Vid behov av förskola efter 15.50 vill vi att du meddelar rektor.

Förskolan stänger fyra veckor under sommaren från vecka 27 till vecka 30, om det finns behov av barnomsorg under den tiden det går att ordna genom nätverksförskolor.

Så här arbetar vi

Undervisningen och den pedagogiska verksamheten utgår ifrån varje barn ska arbeta med att inta omvärlden och utvecklas ”bästa jag”. Detta arbete ska leda och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger. En likvärdig utbildning för alla barn är en stark viljeriktning och ledstjärna för pedagogerna att kunna forma och utveckla Montessoriförskolan Våra Barn till att bli ännu bättre.

Pedagogerna lägger stor vikt vid att ge barnen utmaningar och stöd till att växa som självständiga individer. Barnen delas in i mindre grupper större delen av dagen där de erbjuds såväl målstyrda som spontana aktiviteter. Vår Montessoriförskola erbjuder en lärorik inne/utemiljö som är helt anpassad till barnet. Allt från möbler till en spännande och inbjudande miljö som väcker barnets nyfikenhet inom olika ämnesområden såsom skapande, språk, matematik, geografi, biologi, praktiskt och sensoriskt arbete väljer barnet fritt utifrån sina behov.

Vi arbetar medvetet med genusperspektiv, inflyttande och jämlikhet i förskolans vardag. Vi strävar efter ett lärande som är meningsfullt, kreativt, lustfylld och utforskande i takt med nutiden. Vi synliggör barnens lärande genom pedagogisk dokumentation. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk. Vi använder Tyra-appen och Instagram för att blogga så att du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag på förskolan.

Organisation

Montessori förskolan Våra Barn är ett föräldrakooperativ och förskolan startade 1996. Föreningen drivs av en styrelse som består av vårdnadshavare, en rektor och en berikande mångfald av pedagoger.

Föreningens styrelse utses av vårdnadshavare vid föreningens årsmöte. Övriga vårdnadshavare är medlemmar i föreningen och ingår i en tilldelad arbetsgrupp. 

Som förälder blir du medlem i föreningen och förväntas bidra med vad du kan för att vi tillsammans ska kunna skapa den bästa förskolan för barnen.

Vårdnadshavare deltar aktiv i sin arbetsgrupp och de har ansvar att utföra vissa utgifter på förskolan.  

Vårdnadshavare samverkan

Vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt och detta görs genom samarbetar på ett nära och förtroendefullt sätt med vårdnadshavare.

  • Varje tisdag har vi visning för nya föräldrar (föranmälan krävs)
  • Varje fredag mötesplats för nya föräldrar (föranmälan krävs)
  • Introduktionssamtal
  • Föräldramöte
  • Föräldraråd där föräldrarepresentanterna möter förskolans rektor två gånger per termin
  • Uppföljning och utvecklingssamtal, samarbetssamtal samt avslutningssamtal för de barnen som ska börja förskoleklass
  • Daglig kontakt
  • Månadsbrev en gång per månad
  • Löpande information via Tyra-appen.

Traditioner

Vi skapar gemenskap genom traditioner som exempelvis luciafirande, midsommarfirande, modersmålsvecka och nobel . Vi har egna traditioner såsom vernissage, knyttkals, grillfest och avslutningsfest.

Kontakta oss

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 6 maj 2024

Var informationen till din hjälp?