Esikoulu Albatrossen

Esikoulu Albatrossen on kunnallinen esikoulu, joka kuuluu Sjödalenin esikoulualueeseen.

Tietoa meistä

Esikoulu sijaitsee noin 15 minuutin kävelymatkan päässä Huddingen keskustasta.

Albatrossen kuuluu Sjödalenin esikoulualueeseen yhdessä esikoulujen Balingsnäs, Draken, Elden, Guldfisken, Sagoskogen, Sörskogen, Ängen ja Äpplet kanssa.

Osastot

Esikoulussa toimii viisi osastoa; 1-3-vuotiaiden Mars ja Pluto, 3-5-vuotiaiden Solen ja Månen sekä 1-5-vuotiaille kohdistuva Kometen, jossa opetusta annetaan osittain suomeksi.

Näin me toimimme

Sjödalenin esikoulualuetta leimaa kaikilla tasoilla ja kaikissa yhteyksissä kestävyys. Esikoulujemme tehtävä on toimia areenana lasten oppimiselle, leikkimiselle, tutkimiselle ja riemulle. Pyrimme toteuttamaan tämän tehtävämme sisäistämällä kaikki opetussuunnitelman tavoitteet tutkivaan ja projektoivaan työskentelymalliin.

Kehittymisen ja oppimisen perusta on turvallisuuden ja vahvistetuksi tulemisen tunne ja että lapsi kokee, että häntä kuunnellaan. Meille on tärkeää luoda vahva suhde sekä lapseen, että hänen huoltajaansa. Toiminnan lähtökohtana ovat opetussuunnitelmamme ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme. Varmistaaksemme jokaisen lapsen oikeuksien huomioimisen jaamme lapset pienempiin ryhmiin, joissa he saavat olla suurimman osan päivästä.

Pedagogisen ympäristön avulla herätämme lapsen uteliaisuuden ja toimimishalun, jotka houkuttelevat ja haastavat lasta leikkimään, tutkimaan ja luomaan. Aikuiset osallistuvat ja rikastuttavat leikkiä ja haastavat puolestaan jatkamaan tutkimista leikin ja tutkimisen syventämiseen innostavien materiaalien ja kysymysten avulla. Pedagogisessa ympäristössään lapset saavat kohdata monia eri materiaaleja, kirjallisuutta ja kuvia.

Kokonaisvaltainen näkökulma lasten oppimiseen tuo meille tietoisuutta ja havainnollistaa oppimisprosessia kaikissa opetustilanteissa päivän mittaan.

Huddingen kunnan ”Tutki kieliä” -suuntalinja toimii perustana jokapäiväisten ääneenlukutilaisuuksien ja kirjakeskustelujen järjestämiselle. Tarjoamamme kirjallisuuden kielet ja lajit vaihtelevat ja käännämme toiminnan avainsanat eri kielille.

Lähtökohtamme ja samalla vastuumme on pyrkimys leventää ja laajentaa lasten kokemuksia ja maailmankuvaa.

Projektoiva työskentelymalli ja selvä pedagoginen johtamismalli tekee meistä joustavia ja innokkaita ottamaan talteen lasten ajatuksia ja ideoita.

Sovellamme pedagogista dokumentointimallia, jonka tavoitteena on opetuksen seuranta, arviointi ja suunnittelu. Tämä lisää lasten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa toimintaan.

Rehtori johtaa pedagogista kehitystyötä, jonka tavoitteena on organisaation sisäisen tasavertaisen esikoulutoiminnan edistäminen. Pedagoginen kehittäjä tukee rehtoria tässä työssä ja tarpeen vaatiessa ohjausta antaa Esikoulutuki.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Perusta hyvälle yhteistyölle kodin ja esikoulun välillä rakennetaan jo tutustuttamisen yhteydessä. Tutustuttaminen rakentuu huoltajan aktiiviseen läsnäoloon ja yhdessä lapsi ja huoltaja osallistuvat esikoulun toimintaan 9.00-15.00 välillä.

Tutustuttamisajan keston määrää lapsen yksittäinen tarve, mutta siihen kannattaa varata kaksi viikkoa. Tutustuttamisen päätteeksi järjestämme seurantakeskustelun, jossa käymme läpi tutustuttamisesta saatuja kokemuksia.

Vaalimme jokapäiväistä dialogia ja tarjoamme lisäksi kehityskeskusteluita kerran lukukaudessa. Yhdessä huoltajan kanssa saamme lapsesta kokonaiskuvan, joka tukee meitä mahdollisimman hyvän ja kehittävän toiminnan organisoimisessa. Joka syksy järjestämme vanhempainkokouksen ja kaksi kertaa lukukaudessa rehtori kutsuu kaikki huoltajat neuvonpitokokoukseen.

Esikoulussa dokumentoidun toiminnan lisäksi huoltaja saa jatkuvaa tietoa lapsen aktiviteeteista sekä muista ajankohtaisista asioista Unikumissa.

Esikoulun ateriat

Esikoululla on oma kokki, joka laittaa ruokaa alusta asti. Noudatamme Huddingen kunnan esikouluruokalistaa ja kaikkien aterioiden ravintomäärät on laskettu kunnan ravintokonsulentin mukaan.

Pyrimme antamaan lapsille terveet ruokailutavat ja panostamme suuresti hyvinä esikuvina olemiseen. Elintarvikkeistamme suuri osa on luonnonmukaisia ja krav-merkittyjä. Tarjoamme päivittäin paljon erilaisia vihanneksia ja hedelmiä. Mikäli lapsella on tarve noudattaa erikoisruokavaliota, voimme tarjota sellaista sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Käyntiosoite

Hörningsnäsvägen 23
141 46 Huddinge

Ota meihin yhteyttä

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?