Esikoulu Albatrossen

Esikoulu Albatrossen on kunnallinen esikoulu ja yksi kuudesta, Sjödalenin esikoulualueeseen kuuluvasta esikoulusta. Muut alueen esikoulut ovat Balingsnäs, Entitan, Sagoskogen, Sörskogen ja Äpplet.

Esikoulu sijaitsee noin 10 minuutin kävelymatkan päässä Huddingen keskustasta, lähellä kouluja ja leikkipuistoja. Metsä ja kirjasto sijaitsevat kävelymatkan päässä ja niissä käymme säännöllisesti.

Osastot

Albatrossenissa toimii viisi osastoa, joiden lapsiryhmät koostuvat eri-ikäisistä esikoululapsista. Osastot ovat: Solen, Månen, Pluto, Mars ja Kometen. Kometenin osasto tarjoaa osittain suomenkielistä toimintaa.

Kevätlukukauden aikana esikoulun vanhimmat lapset tapaavat toisiaan erilaisissa toiminnan kuvioissa osana valmistautumista esikoululuokkaa varten.

Näin me toimimme

Sjödalenin esikoulualueella olemme ottaneet kantaa siihen, että visiomme on oltava kaiken toiminnan lähtökohtana: ”halu parantaa omia ja muiden elinehtoja”. Arvosanamme hoiva, leikki ja opetus muodostavat kokonaisuuden ja ohjaavat toimintaamme.

Kehittymisen ja oppimisen perustana on turvallisuuden tunne ja se että ihminen kokee, että häntä kuunnellaan. Meille on tärkeää luoda hyvät suhteet sekä lapseen, että hänen huoltajaansa. Työmme perustuu opintosuunnitelmaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Varmistaaksemme, että kaikkien lasten oikeudet tulevat huomioiduiksi, järjestämme lapset pienempiin ryhmiin suurimmaksi osaksi päivää.

Luomalla pedagogisen ympäristön, joka kutsuu ja haastaa leikkiin ja luovaan toimintaan, haluamme herättää lapsissa uteliaisuutta ja intoa. Aikuiset osallistuvat, rikastuttavat ja haastavat leikkimistä edistävien materiaalien ja ongelmien avulla. Pedagogisessa ympäristössä lapset saavat kohdata lukuisia eri materiaaleja, kirjallisuutta ja kuvia.

Kokonaisnäkemys lapsen oppimiseen tekee meistä tietoisia ja auttaa havainnollistamaan oppimista kaikissa päivän eri opetustilanteissa.

Huddingen kunnan suuntaviivat ”Tutki kieliä” toimivat perustana jokapäiväiselle ääneen lukemiselle ja sitä seuraaville kirjakeskusteluille. Tarjoamme kirjallisuutta eri kielillä, eri kirjallisuudenlajeissa ja käännämme toiminnan avainkäsitteitä eri kielille.
Lähtökohtamme on vastuu lasten kokemusten ja oleskelumaailmojen laajentamisesta.

Prosessilähtöinen työtapa ja selvä, pedagoginen johtaminen antaa meille mahdollisuuden toimia mukautuvasti, ottaen talteen lasten ajatuksia ja ideoita.

Käytämme hyväksemme pedagogista dokumentointimenetelmää, jonka tavoitteena on opetuksen seuraaminen, arvioiminen ja suunnittelu. Tällä tavoin lisäämme lasten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa toimintaan.

Organisaation sisäisen, yhdenvertaisen esikoulun pedagogista kehitystyötä johtavat rehtori ja avustava rehtori. Apunaan heillä on erityispedagogi ja pedagoginen ohjaaja.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Hyvin toimivan, kodin ja esikoulun välisen yhteistyön perusta rakennetaan jo tutustumisvaiheessa. Tutustuminen rakentuu huoltajan aktiiviseen läsnäoloon. Huoltaja osallistuu lapsensa kanssa esikoulun toimintaan klo 09.00-15.00. Tutustumisjakson pituuden määrää lapsen oma tarve, mutta siihen kannattaa varata kaksi viikkoa. Tutustumisen jälkeen pidämme seurantakeskustelun, jossa käymme läpi, minkälaisena tutustuminen koettiin.

Vaalimme jokapäiväistä dialogia ja tarjoamme lisäksi mahdollisuuden osallistua kehityskeskustelutilaisuuteen kerran lukuvuodessa. Yhdessä huoltajan kanssa saamme lapsesta kokonaiskuvan, joka auttaa meitä järjestämään toimintamme niin hyvin ja kehittävästi kuin mahdollista. Joka syksy pidämme vanhempainkokouksen ja kaksi kertaa lukukaudessa rehtori kutsuu vanhempainedustajat kokoukseen.

Kuukausikirjeessä kerrotaan säännöllisesti lapsen toiminnasta sekä muista, ajankohtaisista asioista.

Esikoulun ateriat

Esikoululla on oma kokki, joka laittaa ruokaa raaka-aineista alkaen. Ateriat noudattavat Huddingen kunnan esikoulujen ruokalistaa ja aterioiden ravintolisät noudattavat kunnan ravintokonsulentin suosituksia.

Käyntiosoite

Hörningsnäsvägen 23
141 46 Huddinge

Ota meihin yhteyttä

Uppdaterad 7 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?