Förskolan Ängen

Ängen är en kommunal förskola med fem avdelningar som ingår i förskoleområdet Sjödalen.

Så här arbetar vi

Varje läsår bestäms ett övergripande tema där varje avdelning sedan utformar sin inriktning utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Utifrån det tema som väljs fokuserar vi på områdena språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och lek.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor, hur vi förhåller oss mot varandra, barn som vuxen.

Vi anser att inflytande och delaktighet är viktigt i barnens utveckling. En annan del som är viktig för oss är hälsa och rörelsens betydelse för hjärnans utveckling, där vi lägger fokus på att få en bra balans mellan aktivitet och vila.

Vårt nationella styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-98).

Se en film om förskolan Ängen (youtube.com)

Föräldrasamverkan

Vi erbjuder flera tillfällen till föräldrasamverkan:

  • Under inskolningen i verksamheten
  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Ett föräldramöte på höstterminen
  • En vårfest eller liknande i slutet av vårterminen där barnens arbete dokumenteras och uppträdanden visas allt efter barnens förmåga.
  • Individuella utvecklingssamtal en gång per läsår, där vårdnadshavare och pedagog samtalar kring barnets utveckling och lärande
  • Uppföljningssamtal en tid efter att barnet varit på förskolan efter inskolning
  • En central föräldragrupp som består av två föräldrar från varje avdelning som träffas en gång per termin tillsammans med ledningen och några pedagoger.

Visning av förskolan

Just nu har vi inga inplanerade visningsdagar. Kontakta förskolan för att få information om kommande visningar.

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Prästkragen 08-535 311 84
Blåklockan 08-535 311 85
Gullvivan 08-535 311 82
Nattviolen 08-535 311 83
Eken 08-535 310 15
Kattfoten 08-535 311 81
Kök 08- 535 311 80

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 25 april 2024

Var informationen till din hjälp?