Förskolan Draken

Draken är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Sjödalen. Förskolan är centralt belägen vid Kvarnbergsplan.

Om oss

Draken är en kommunal förskola som är centralt belägen vid Kvarnbergsplan.

Förskolan Draken är en mötesplats för barn och vuxna som möts i dynamiska och kreativa lärandemiljöer. Vi vill att barnen, med alla sina sinnen, ska få möjlighet att utforska, uppleva och lära tillsammans på ett meningsfullt sätt.

Förskolan har närhet till grönområden, bibliotek och Rådsparken, där det finns djur av olika slag. Vi har åldersindelade avdelningar som heter Safiren, Rubinen, Smaragden och Diamanten med personal som består av förskollärare och barnskötare. Vår gård inbjuder till lek och utforskande med olika miljöer för barnen.

Vi har en kock som lagar god och ekologisk mat i vårt kök på förskolan. Vi har en lokalvårdare som städar våra lokaler.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Avdelningen Safiren är vår öppnings- och stängningsavdelning.

Studiedagar

Personalen har fem studiedagar per år då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Under dessa dagar är förskolan stängd.

Under studiedagarna är förskolan stängd. Om du som förälder inte kan ordna med barnomsorg på egen hand dessa dagar måste du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Så här arbetar vi

Förskolan Draken arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta innebär att vi har barnens behov och delaktighet som utgångspunkt i vårt arbete. För oss är det viktigt att barnen ska känna sig kompetenta och utvecklas i vår verksamhet, genom att ha miljöer som är utmanande och föränderliga utifrån barnens intresse.

Vi vill ge ett lärande som är meningsfullt, kreativt, utforskande och i takt med samtiden. Vi arbetar i projekt där vi synliggör barnens lärande genom pedagogisk dokumentation. Det är barnens upptäckter, utforskande och undersökande som är det viktiga.

Genom projekt och i vår vardag integrerar vi särskilt språk, matematik, naturvetenskap och teknik. För att på bästa sätt stimulera barnens lärande och utveckling delar vi in barnen i små grupper under en del av dagen.

Föräldrasamverkan

Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi ser föräldrarna som en stor tillgång i vår verksamhet. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid för att ge varje barn förutsättningar att lyckas. Då föräldrarna får besked om en plats på förskolan börjar relationen mellan föräldrar och förskolan, som varar flera år framåt.

På Draken träffar vi föräldrarna vid:

  • informationsmöte för nya föräldrar.
  • introduktionssamtal.
  • utvecklingssamtal där vi tillsammans utformar barnets utvecklingsplan, en gång per år.
  • föräldramöte, en gång per år.
  • fester som höstfest och Lucia, vernissage och drop-in.
  • daglig kontakt vid hämtning och lämning.
  • regelbundna informationsbrev via eUnikum från avdelningarna.

Kontakta oss

Avdelningar

Safiren (öppnings- och stängningsavdelning) 08-535 308 33 eller 070-198 34 23
Rubinen 08-535 308 64 eller 070-213 87 31
Smaragden 08-535 308 16 eller 070-198 34 11
Diamanten 08-535 308 63 eller 070-227 13 61

Visningar och öppet hus

Anmäl intresse till: Jennifer.Klintberg@huddinge.se.

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 17 april 2024

Var informationen till din hjälp?