Förskolan Fridhem

Förskolan Fridhem är en kommunal förskola med fem avdelningar, cirka 95 barn mellan 1 och 5 år uppdelade i två byggnader. Ingår i Fullersta-Stuvsta-Högmora förskoleområde.

Om oss

Fridhem är en kommunal förskola som består av fem avdelningar. Tre för de äldre barnen och två för de yngre. Förskolan har egen kokerska och lokalvårdare. På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare.

Fridhems gård består av natur och stora lekytor som uppmuntrar till rörelse och lek. Förskolan ligger i ett område som har nära till skog, bibliotek och parker. En av parkerna har djur och ligger på promenadavstånd.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Ditt barns vistelsetid på förskolan styrs av din arbets- eller studietid samt restid till och från. Om du är ledig är ditt barn ledigt.

Personalens arbetsplatsträff

En eftermiddag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16.00. Då ber vi alla föräldrar att hämta barnen senast klockan 15.45. Om du behöver ha ditt barn på förskolan längre en sådan dag vill vi att du meddelar oss en vecka innan, för att vi ska kunna ta in en vikare.

Studiedagar

Personalen har fem studiedagar per år då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Dessa dagar är förskolan stängd.

Om du som vårdnadshavare inte kan ordna med barnomsorg på egen hand på studiedagarna ska du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Utforska språken (riktlinjer för språkutvecklande strategier för förskolan i Huddinge). För förskolan gäller även Skollagen.

Pedagogisk verksamhet pågår ständigt på förskolan. Vi arbetar med språk, matematik, natur och teknik integrerat i verksamheten på ett medvetet sätt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som är ett arbetssätt för att få syn på barns utveckling och lärande.

Leken har stor betydelse i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande. Barnens delaktighet är i fokus.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt av pedagoger, barn och vårdnadshavare.

Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • Introduktion av förskolan (för nya familjer)
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldrasamtal vid behov
  • Föräldramöten
  • Daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn
  • Information om verksamheten via mejl

Kontakta oss

Telefon

Vid frånvaro

Avdelningar och telefonnummer

Guldgruvan 08-535 309 68
Regnbågen 08-535 386 14
Kammaren 08-535 305 76
Skatten 08-535 305 80
Skeppet 08-535 305 78

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?