Förskolan I Ur och Skur Kräppla förskola

Förskolan I Ur och Skur Kräppla är en kommunal förskola som ligger i ett villaområde vid Stuvsta centrum. Förskolan tillhör Fullersta-Stuvsta-Högmora förskoleområdet.

Om oss

Kräppla är en kommunal certifierad I Ur och Skur förskola som består av fyra avdelningar.

Blåsippan och Vitsippan med äldre barn 3–5 år, samt Tussilago och Maskrosen med yngre barn 1–3 år. Genom att vistas mycket ute i naturen stimuleras barnens fantasi och lust till lärande i en könsneutral miljö och de kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och utan givna könsroller.

Vår vision är: ”Tillsammans ska vi känna trygghet och glädje i en inspirerande lärmiljö där alla sinnen beaktas”

Förskolan ligger nära Stuvsta centrum i ett villaområde några hundra meter från pendeltåget och bussar. Vi har tillsammans med Kräppla skola, som är en enparallellig lågstadieskola, gemensamma lokaler både ute och inne, vilket erbjuder en varierande och stimulerande miljö.

Städningen på förskolan sköts av en städfirma på kvällstid.

Öppettider

Förskolorna är normalt öppna helgfria måndagar–fredagar kl. 06.30–18.00. Behoven hos barnen eller vårdnadshavarna styr dock öppettiderna inom det spannet vid respektive förskola.

Jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Under veckorna kring juluppehållet, sommarperioden och även klämdagar har vi sammanslagen verksamhet på en av förskolorna inom förskoleområdet.

Studiedagar och personalens arbetsplatsträff

Vi har fem studiedagar per år då förskolan är stängd. En eftermiddag i månaden har vi arbetsplatsträff (APT) som startar 16.00 för alla pedagoger.

Så här arbetar vi

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation.

Tillsammans med barnen upptäcker och undersöker vi naturen och vår närmiljö. Vårt förhållningssätt och arbetssätt medför att barnens nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Vår verksamhet utgår ifrån målen i läroplanen samt utifrån målen för I Ur och Skur-verksamheten. Vi arbetar på olika sätt med tema, smågrupper både inne och utomhus.

Vår I Ur och Skurinriktning innebär att barnen får rikliga tillfällen till rörelse och vistelse ute i naturen. Vi äter ibland ute, både i skogen och på vår gård. Att värna om miljön är något som är viktigt för oss.

Vi arbetar utifrån det enkla när man är liten, till att ställas inför större utmaningar ju äldre man blir. Att som liten få en hälsosam sovstund utomhus till att få åka skridskor en gång i veckan under vintern när man blir fem år.

Frisk luft och friska barn hör ihop. Att få lära känna närområdet för att senare få vidga sina vyer. Att bli erbjuden både lek- och konstruktionsmaterial som man känner att man klarar av, men ändå känner utmaning i.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla vår verksamhet.

Skogsgrupper

Vi har I Ur och Skurs olika skogsgrupper:

  • Skogsknopp för barn 1–3 år
  • Skogsknytte för barn 3–4 år
  • Mulle och Skrinna för barn 5–6 år

Föräldrasamverkan

Vi värdesätter samarbetet med alla vårdnadshavare. För oss är den dagliga dialogen med vårdnadshavarna mycket viktig. Vi lägger stor vikt vid att det ska bli en bra introduktion när ni börjar hos oss, och att ni sedan känner att ni är välkomna med alla frågor och tankar till oss pedagoger.

Vi har även:

  • Informationsbrev
  • Utveklingssamtal, inskolningssamtal och avslutningssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkät som har stor betydelse för oss i vår utvekling av verksamheten
  • Andra sammankomster vid olika traditioner

Mat på förskolan

Vi har på Kräppla enhet ett skolkök med personal som tillagar all vår mat enligt Huddinge kommuns riktlinjer. Vi strävar efter att ge barnen sunda kostvanor och lägger stor vikt vid att vara goda förebilder. Vi har en hög andel livsmedel som är ekologiska och kravmärkta. Det serveras rikligt med varierade grönsaker och frukter dagligen.

Behöver ert barn specialkost tillhandahåller vi det efter överenskommelse och behov.

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Tussilago, 1-3 år 08-535 307 72
Maskrosen, 1-3 år 08-535 307 70
Vitsippan, 4-5 år 08-535 310 21
Blåsippan, 4-5 år 08-535 307 68

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?