Förskolan Kästa

Kästa förskola är en kommunal förskola som tillsammans med Kästa skola ingår i enheten Kästa förskola och skola. Tillhör Flemingsberg förskoleområde.

Om oss

Kästa förskola är en kommunal förskola.

Vi vill skapa en modern förskola och skola som vågar tänka nytt och kreativt. Vi vill ta med våra barn och deras familjer på en resa i framtidens lärande och arbeta med förmågor som barnen kommer att behöva för livet! Vi har höga förväntningar på våra barn och vill ge dem bra verktyg att nå bästa möjliga resultat i livets resa!

Kästa förskola och skola, som stod färdig höstterminen 2015, är Sveriges största passivhus-skola och förskola. En byggnad som skapats för ett modernt lärande.

Alla förskolans och skolans lokaler ligger i samma byggnad. Det skapar en trivsam miljö och öppnar upp för samarbete. Vi vill arbeta i ett nära samarbete där respektive verksamhet bidrar med sitt perspektiv och sin kunskap. Då skapas även naturliga övergångar när det är dags att ta klivet från förskolan in i skolans värld.

Centralt i skolan finns en scen, en radiostation och ett bibliotek – ett kommunikationscentrum där barnen kan utveckla sina förmågor att uttrycka sig kreativt och våga visa upp det! Hemkunskapssalen ligger i direkt i anslutning till förskolans och skolans kök. Här finns också ett modernt musik- och rörelserum, våt- och keramikrum och ett laboratorium för NO- och teknikundervisning.

Kästa förskola och skola ligger i ett grönt område omgivet av Södertörns högskola, polishögskolan, Huddinge universitetssjukhus och Karolinska institutet. Här har vi många att inspireras av och samarbeta med för att skapa meningsfulla möten för livets lärande. På Kästa förskola arbetar barn och pedagoger tillsammans med att lära för framtiden. Vi lär oss genom att göra och uppleva i ett utforskande arbetssätt med autentiska och meningsfulla upplevelser.

Vi har en fantastisk gård med stationer som lockar till allt ifrån byggnationer till rörelse och skapande. Vi har även nära till skogen som vi använder mycket i den dagliga verksamheten.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

På Kästa förskola jobbar barn och pedagoger tillsammans med att lära för framtiden. Vi lär oss tillsammans genom att göra och uppleva. I ett utforskande arbetssätt med autentiska och meningsfulla upplevelser.

Trygga barn är en förutsättning för lärande och därför arbetar vi mycket med fokus på trygghet och demokrati. Det är viktiga delar för att vi ska utvecklas till goda världsmedborgare. Delaktighet och ansvar är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Det betyder också att barnen ska vara delaktiga i utformandet av regler och förhållningssätt på förskolan.

Vi tror på det kompetenta barnet som kan när det gäller allt ifrån att påverka sitt lärande och arbetssätt till att själv ta sin mat på tallriken. Pedagogernas uppgift är sedan att handleda stötta och leda gruppen utifrån förskolans uppdrag. Vi upplever världen på riktigt.

Vi vill ta vara på möjligheten att bedriva ett nära samarbete med eleverna i Kästa förskola och skola. Med en byggnad där alla förskolans och skolans lokaler är under samma tak skapas goda möjligheter för att mötas i vardagen. Ett exempel kan vara ett sagoprojekt där skolbarnen och förskolebarnen tillsammans skapar sagor. De äldre barnen kan bidra med sina kunskaper i att läsa och skriva och inspirera de yngre, samtidigt som alla kan bidra med sin fantasi och sina idéer.

Vi vill även skapa gemensamma traditioner där vi samlas från förskolan och skolan i olika konstellationer och uppmärksammar speciella dagar för oss på Kästa skola och förskola.

Huddinges förskolor och skolor ska bli bättre på matematikutveckling, språkutveckling och IT i undervisningen. Det har beslutats i verksamhetsplanerna för barn- och utbildningsförvaltningens tre nämnder. Alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen omfattas av arbetet. På Kästa förskola vill vi arbeta med att föra in dessa prioriterade utvecklingsområden i alla delar av verksamheten.

Vi vill följa barnens intressen och deras frågor samtidigt som vi pedagoger också inspirerar barnen genom exempelvis teater eller experiment. Med det menar vi att om vi ska utforska vatten så ska det göras på riktigt. Var hittar vi vatten? Vilken betydelse har vatten för oss och för exempelvis skogen? Hur ser vatten ut? Hur känns det? Hur kan vatten gestaltas? Hur låter vatten? Vi arbetar med alla sinnen. I detta arbetssätt ingår en inbjudande och komplex miljö som lockar barnen till att utforska och lära.

Detta arbetssätt gäller både inomhus som utomhus. Vi ser på miljön som den tredje pedagogen och därmed ska miljön vara anpassad efter de barn som ska använda den. Vi har en fantastisk gård med stationer som lockar till allt ifrån byggnationer till rörelse och skapande. Vi har även nära till skogen som vi använder mycket i den dagliga verksamheten. De yngre barnen sover utomhus.

Vi har egna kockar som tillagar en näringsriktig mat lagad från grunden. Detta menar vi är ytterligare en viktigt del för att barnen ska må bra hela sin dag på förskolan.

Föräldrasamverkan

Samverkan med hemmen är en viktig del i förskolans verksamhet och betyder mycket för barnens trygghet på förskolan. Vi startar med en introduktion där vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten hela dagar. Med detta arbetssätt ges vårdnadshavare en tydlig insyn i verksamheten och därmed skapas en bättre möjlighet för dem att påverka verksamheten på förskolan.

Information från förskolan och kommunikation mellan förskolan och hemmen görs i bloggform, men även i det dagliga mötet. Barnen och pedagogerna dokumenterar och reflekterar kontinuerligt barnens lärandeprocesser och detta kommuniceras både i våra lokaler och på bloggen.

Visning av förskolan

Är du nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan? Vi har visningsdag sista måndagen i varje månad, klockan 13.30 (med undantag för december, juni, juli och augusti).

Kontakta förskolan, be att få prata med samordnare och boka in dig på någon av våra visningar!

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Kaninen 08-535 383 12
Katten 08-535 383 15
Kråkan 08-535 385 90
Fågeln 08-535 385 91
Nallen 08-535 383 13

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 17 april 2024

Var informationen till din hjälp?