Förskolan Ladan

Förskolan Ladan är en kommunal förskola med fyra avdelningar och ingår i Flemingsberg förskoleområde.

Om oss

I Visättra möts människor, stora som små, med olika kulturer och många språk. Här finns en underbar natur som ger förskolan stora möjligheter till en aktiv utevistelse, där allt som går att göra inne går att göra ute.

På Ladans förskola utgår vi från barnens olika förutsättningar och den dynamik som uppstår i barngrupperna. Gruppernas stora styrka utgörs av barnens personligheter, olika språk och kulturer. Språkmedvetenheten går som en röd tråd genom verksamheten.

Ladan håller till i ett hus med en underbar gård, som ger utrymme för barnens kreativitet och rörelse. Eftersom Visättra är ett område med mycket natur har vi också skogen inpå knutarna.

Det är en kommunal förskola med fyra avdelningar. Till området hör en pedagogisk handledare och administrativ samordnare. Vår pedagogiska handledare arbetar med personalens utvecklingsarbete och mot barn i behov av särskilt stöd. Vår administrativa samordnare tar du kontakt med gällande barnens schema, ändring av vistelsetid och andra frågor rörande barnets plats.

På Ladan finns en hög medvetenhet om kost och hälsa. Maten tillagas av en egen kokerska och till stor del från grunden. Vi är KRAV-certifierade och en stor del av maten som serveras är ekologisk. Härifrån får även förskolan Korallen sin mat.

Våra äldsta barn som går till förskoleverksamheten varje höst bildar tillsammans en grupp, den så kallade Bamsegruppen.

Vi har nära samarbete med Flemingsbergs bibliotek, Visättraskolan och Visättra sportcenter. Den senare använder vi spontant i verksamheten med stora bollplaner och skridskoåkning, men även i gemensamma arrangemang för barnen.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Studiedagar

Vi har studiedagar fem dagar per år. De barn som då behöver omsorg är tillsammans på en av förskolorna, med vikarier. 

Så här arbetar vi

Vår värdegrund och vårt förhållningssätt utgår från Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) där det kompetenta barnet står i centrum.

Barnens tankar utmynnar i projekt där vi undersöker, utmanar och experimenterar. Kan ett gem som är av metall flyta? Kanske, kanske inte. Vi provar. Om vi lägger ett papper under gemet, hur blir det?

Ur Lpfö 98:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

Föräldrasamverkan

Vi vill att barn och föräldrar ska få en god introduktion i förskolan Ladans verksamhet. Vi vill att våra föräldrar ska vara nöjda och trygga med vår verksamhet och känna att de har möjlighet att påverka.

Det finns gott om utrymme för kommunikation i det dagliga mötet, på utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Vi ser gärna att föräldrar deltar i vår verksamhet. Vi träffas också på vårt Luciafirande och på vår årliga vårvernissage.

Utdrag ur Läroplanen för förskolan 98/10:

"Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen."

Visning av förskolan

Är du nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan? Vi har visningsdag sista måndagen i varje månad, klockan 13.30 (med undantag för december, juni, juli och augusti).

Kontakta förskolan, be att få prata med samordnare och boka in dig på någon av våra visningar!

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Gul 08-535 345 32
Grön 08-535 345 57
Blå 08-535 345 35
Röd 08-535 345 31

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?