Förskolan Stenbocken

Förskolan Stenbocken är en kommunal förskola med fyra avdelningar, som ingår i Skogås förskoleområde.

Om oss

Förskolan Stenbocken är en kommunal förskola med fyra avdelningar.

Stenbocken ligger centralt i Skogås nära till kommunikationer som pendeltåg och buss. Förskolan ligger inbäddad mellan radhus och höghus och har en stor och utmanande gård. Vi har nära till bibliotek, lekparker, skogspartier och vattendrag.

Vi har fyra avdelningar. Lokalerna är stora och fina, vi har en härlig lekhall där vi kan ha rörelse, storsamlingar och andra gemensamma aktiviteter. Sen finns även möjlighet till olika aktiviteter i vårt våtrum. Vi strävar efter att ha en förskollärare på varje avdelning som har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, ett arbete som hela arbetslaget är engagerat i.

I köket finns vår kock som lagar mat och bakar bröd och har god kunskap om specialkost. Många av de varor vi köper in är ekologiska och vi serverar frukt och grönsaker varje dag. Vi serverar varierad och näringsriktig mat. Vi har en lokalvårdare som städar förskolan varje dag.

På förskolan Stenbocken är det är viktigt att vara med i tiden, att våga vara föränderlig och lyhörda för barnen och gruppens framtida behov. Att vi blickar framåt och hittar nya utmaningar gör att vår förskolas kvalitet utvecklas kontinuerligt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och kreativitet och pedagogernas roll är att utmana barnen. Den pedagogiska verksamheten är utformad så att varje barn ska känna – Jag kan! Jag vill! Jag vågar!

För oss är det viktigt med delaktighet för både barn och föräldrar, vi lägger stor vikt vid introduktionen för att få bästa möjliga start för både er och ert barn i förskolans värld. 

Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden, om möjligt stänger vi då klockan 15.45 så att all personal kan vara med. Tillsammans ser vi till att skapa en bra arbetsmiljö, kvalitetssäkra verksamheten och sätta barnets lärande i fokus.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

För oss är trivseln viktig och vi arbetar för att barnen ska ha roligt och känna sig trygga hos oss. Vi vill väcka barnets nyfikenhet och kreativitet genom olika organiserade aktiviteter som skogsutflykter, organiserad rörelse, skapande verksamhet, tema och projektarbeten och även i barnens fria lek. Leken är ett livslångt lärande som utvecklar barnets sociala kompetens. Den stimulerar fantasin, språket och förmågan att samarbeta och lösa konflikter.

Språkstimulans och språkträning har en självklar plats i vår verksamhet. I lek, aktiviteter och samtal får barnen på ett naturligt sätt ett rikt ordförråd och ett nyanserat språk. Vi använder medvetet matematik i vår dagliga verksamhet. Matematik kan handla om så mycket, allt från antal till former.

För att stimulera barnets kreativitet och lust erbjuder vi dem olika material. Det viktiga är att barnen får pröva, känna och utforska olika material och dess egenskaper i sin egen takt. De material vi använder oss av kan till exempel vara lera, färger, trä, vatten och det som naturen har att erbjuda.

Hos oss värnar vi om att föra våra traditioner vidare. Tillsammans med barnen uppmärksammar vi bland annat lucia, jul, påsk och midsommar.

De styrdokument som vi arbetar efter är bland annat Läroplan för förskola, kommunens mål och budget, arbetsplan, hygienpolicy och plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att hålla pedagogerna uppdaterade på ny forskning kring barns utveckling och lärande, kompetensinventerar och kompetensutvecklar vi kontinuerligt.

Föräldrasamverkan

För att ni som föräldrar ska känna trygghet att lämna ert barn på vår förskola, tror vi på delaktighet och kommunikation. Vi har tydliga dokument för introduktionen. Det är viktigt för oss att den första kontakten med förskolan blir så bra som möjligt, för både föräldrar och barn. Under introduktionen är ni föräldrar med på förskolan under hela dagar, så ni får en bra inblick i vår verksamhet och vi kan ge svar på alla era frågor.

Vi dokumenterar vår verksamhet i form av bilder och text som vi hänger upp på avdelningen. Vi har även månadsbrev, där ni får information om vad som har hänt och kommer att hända på förskolan under den närmsta tiden. Vi har föräldramöten, drop-in fika och utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen får vi chans att gemensamt prata om ert barn och vad vi tillsammans kan göra för att utmana och stärka just ditt barn. Ni föräldrar kan också vara med och påverka genom vår årliga föräldraenkät och i dialog med pedagogerna.

Kontakta oss

Telefon

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

 

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?