Förskolan Tornet

Tornet är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Trångsunds förskolor.

Om oss

Vår vision

"Förskolan är en plats där alla med sina olika förutsättningar ges möjlighet till lek och ett lustfyllt lärande."

Förskolan Tornet är en kommunal verksamhet och har ett nära samarbete med de andra sju förskolorna i området.

Vi har tre avdelningar, Saturnus. Jupiter och Pluto, för barn i åldern 1–5 år indelade i så åldershomogena grupper som möjligt.

Förskolan ligger nära Trångsunds centrum med närhet till skog och natur. Du når oss enkelt med buss och pendeltåg.

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, en kock och en lokalvårdare.

Vår kock tillagar maten utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi värnar vår miljö och serverar därför ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt.

Så här arbetar vi

Förskolorna i Trångsund har ända sedan 1994 hämtat inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, både i vårt arbete med barnen och i den pedagogiska miljön. Vår verksamhetsidé bygger på en humanistisk syn med en djup respekt för barnet, en stark tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi vill att förskolan ska vara en plats där man känner sig välkommen. En plats där man kan vara delaktig, känna tillit till varandra och sig själv och uppleva en glädje i att leka och utforska tillsammans med kompisar, både stora som små.

Vi vill erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek och lärande, skapande och experimenterande i stigande grad utifrån ålder och intresse. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra lek, utforskande och lärande.

Utvecklingsarbetet i Trångsunds förskoleområde har resulterat i att 2010 års Loris Malaguzzi-pris tilldelades rektor Birgitta Forsman.

I området har vi en övergripande profil, Livskunskap, inom vilken vi (vuxna och barn) arbetar med att på ett lekfullt sätt utveckla vår sociala kompetens. Vi vill att profilen ska genomsyra vårt bemötande och förhållningssätt gentemot varandra. Att kunna ta ansvar, ha självtillit, vara empatisk och kunna samarbeta är viktiga egenskaper för att kunna delta i samhällslivet.

Förskolan arbetar i enlighet med läroplanens och Huddinge kommuns mål och riktlinjer.

Föräldrasamverkan

Vi ser er vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner.

Den största och viktigaste samverkan med vårdnadshavare sker i den dagliga dialogen vid lämning och hämtning. Vi anser att det är av största vikt att känna sig välkommen och delaktig i vår verksamhet.

Besök av nya vårdnadshavare

Sista onsdagen i månaden klockan  14-15.
Under inskolningsperioder tar vi inte emot några besök. Om du är intresserad av vår förskola och vill göra ett besök så kontakta förskolan för att boka tid.

Kontakta oss

Avdelningar

Jupiter 08-535 354 52
Saturnus  08-535 354 53
Pluto 08-535 354 26
Kök 08-535 354 27

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 1 september 2023

Var informationen till din hjälp?