Förskolan Trubaduren

Förskolan Trubaduren är en kommunal förskola som ingår i Skogås förskoleområde.

Om oss

Förskolan Trubaduren är en kommunal förskola i Skogås, som är en naturnära förort i Huddinge kommuns östra delar. Närheten till både stad, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan.

Vi utgår alltid från barnens vardag och erfarenhetsvärld. Vi har ett projekterande arbetssätt och använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket är ett verktyg för att få syn på barnens lärande och kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Utifrån gemensamma teman formas olika projekt beroende på vad barnen verkar intresserade av och upptagna av att förstå.

Barnens inneboende drivkraft och kreativitet är kärnan i vår verksamhet och vi anser att alla människors olikheter ger oss fler möjligheter. De vuxna är medforskande pedagoger vars uppgift är att organisera och planera utifrån det barnen är intresserade av. Pedagogerna arbetar för att erbjuda miljöer och material som fängslar, förundrar, roar och förbryllar barnen.

 Vi har en specialpedagog som tillsammans med pedagogerna arbetar för att utveckla verksamheten, så att den passar alla barn oavsett vilka förutsättningar de har.

På Trubadurens förskola vill vi skapa meningsfulla dagar tillsammans med barnen där vi tar vara på deras kompetenser. Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga och att deras frågor och funderingar ligger till grund för hur vi planerar vår verksamhet. Hos oss lär sig barn och vuxna tillsammans.

Om oss

Trubaduren är en kommunal förskola som omgärdas av en stor, fantastisk gård. Här finns både asfalt, sand, gräs, skog och berg. En stor del av förskolans verksamhet sker utomhus, där vi också arbetar med att skapa spännande mötesplatser för barnen att utforska.

Förskolan är omgiven av fina naturområden, perfekta för friluftsliv med barn. Den närbelägna sjön Drevviken ger goda möjligheter till utforskande av stranden, vattnet och dess växter och djur. En liten skog finns även inom förskolans område, dit vi gärna går för att uppleva naturen och dess olika fenomen. Vår tanke är att om barn får tillgång till naturen, får sinnliga upplevelser i den och undersöker naturen på nära håll, så lär de sig också att vara rädd om den. På så sätt lägger vi tillsammans grunden för en empati till vår omvärld.

Maten

På Trubaduren har vi en egen kokerska som lagar mat och bakar bröd utifrån Huddinge kommuns matsedel. Kokerskan har goda kunskaper gällande specialkost och lagar i största möjliga mån maten från grunden. 

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Varje år har vi fem studiedagar. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Så här arbetar vi

Barnens lek visar vägen

Vi arbetar långsiktigt i projekt och utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, som innebär att vi på olika sätt dokumenterar barnens lekar, deras undersökande och deras tankar. Det gör vi för att se vilka intressen vi kan bygga vidare på i verksamheten. Dokumentationen medför att vi kan utmana barnens nyfikenhet och utveckling, få syn på vår verksamhet och utveckla den utifrån barnens iakttagelser, intressen och frågor.

Naturligt med matematik

Vi bygger upp miljöer där barnen får möjlighet att utforska olika områden på olika sätt. Bland annat utforskar vi matematik i vårt byggrum när vi pratar om antal, mängd och avstånd. Barnen får ofta undersöka och lösa olika matematiska problem - det blir en naturlig del av vardagen att möta olika matematiska begrepp. Vi har också särskilda platser för bygg och konstruktion där det finns ett stort utbud av material för att stimulera barnens fantasi på olika sätt.

Rolig rörelse

Förskolan Trubaduren har en fantastisk, varierad gård med olika mötesplatser för kreativ lek. Där får barnen utlopp för sin energi och fantasi. Även inomhus uppmuntrar vi barnen att röra på sig, till exempel i dans. Att använda kroppen är bra både för hälsan och för barnens utveckling på många sätt.

Skapande verksamhet

Genom att arbeta med skapande verksamhet får barnen utveckla sin kreativitet och fantasi. Barnen får hela tiden prova på olika uttryckssätt och material. Vi arbetar också med att försöka koppla olika uttryckssätt till varandra, så att var och en kan uttrycka sig på det sätt som passar den bäst. Barnen på Trubaduren arbetar gärna med sand, vatten och lera – material som vi tycker de ska ha tillgång till, både inne och ute.

Föräldrasamverkan

Inskolning

Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn.

Vi anpassar introduktionen efter varje barn och därför tar introduktionen olika lång tid. För de yngsta barnen tar introduktionen oftast längre tid medan barn som har tidigare erfarenhet av förskola, oftast behöver lite kortare tid för att känna sig trygga. Ibland har vi även gruppintroduktioner för flera barn och familjer samtidigt.

Introduktionen syftar till att barn och familjer skall lära känna förskolans verksamhet i lugn takt.

Delaktighet

Vi bjuder in föräldrarna till vår förskola så att alla kan vara delaktiga. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och få god insyn i verksamheten. Det gör vi på flera sätt:

  • I hallarna och vid våra mötesplatser sätter vi upp vår pedagogiska dokumentation, där vi visar vad vi gör på Trubaduren.
  • Vi skriver månadsbrev och särskilda informationsbrev om det är något extra vi vill berätta om.
  • På vår hemsida kan man läsa mer om våra aktiviteter.
  • Vi har en inskolningsfolder och en Trubadurfolder.

Förskolan bjuder in till föräldramöten och drop in-möte. Vi vill att du som förälder ska känna dig delaktig i utformandet av förskolan och välkomnar synpunkter. Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår kvalitet.

Kontakta oss

Avdelningar

Grön, yngre barn 08-535 350 47
Gul, yngre barn 08-535 350 45
Vit, äldre barn 08-535 350 46
Röd, äldre barn 08-535 350 48

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?