Förskolan Visättravallen

Förskolan Visättravallen är en kommunal förskola med sex avdelningar, som ingår i Flemingsberg förskoleområde.

Om oss

I Visättra möts människor, stora som små, med olika kulturer och många språk. Här finns en underbar natur som ger förskolan stora möjligheter till en aktiv utevistelse, där allt som går att göra inne går att göra ute.

På Visättravallens förskola utgår vi från barnens olika förutsättningar och den dynamik som uppstår i barngrupperna. Gruppernas stora styrka utgörs av barnens personligheter, olika språk och kulturer. Språkmedvetenheten går som en röd tråd genom verksamheten.

Förskolan finns i ett hus med en underbar gård, som ger utrymme för barnens kreativitet och rörelse. Eftersom Visättra är ett område med mycket natur har vi också skogen inpå knutarna.

Visättravallen är en kommunal förskola med sex avdelningar. Till området hör också en pedagogisk handledare och administrativ samordnare. Vår pedagogiska handledare arbetar med personalens utvecklingsarbete och mot barn i behov av särskilt stöd. Vår administrativa samordnare tar du kontakt med gällande barnens schema, ändring av vistelsetid och andra frågor rörande barnets plats.

På Visättravallen finns en hög medvetenhet om kost och hälsa. Maten tillagas av en egen kokerska och till stor del från grunden. Vi är KRAV-certifierade och en stor del av maten som serveras är ekologisk.

Våra äldsta barn som går till förskoleverksamheten varje höst bildar tillsammans en grupp, den s.k Bamsegruppen.

Vi har nära samarbete med Flemingsbergs bibliotek, Visättraskolan och Visättra sportcenter. Den senare använder vi spontant i verksamheten med stora bollplaner och skridskoåkning, men även i gemensamma arrangemang för barnen.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Studiedagar

Vi har fem studiedagar per år. De barn som då behöver omsorg är tillsammans på en förskola, med vikarier.

Så här arbetar vi

Vår värdegrund och vårt förhållningssätt utgår från Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) där det kompetenta barnet står i centrum.

Barnens tankar utmynnar i projekt där vi undersöker och utmanar. Från barnens nyfikenhet om sitt närområde började projektet ”Barnens Visättra".

Barnens Visättra

Barnen besökte sitt bostadsområde, busshållplatsen, tågstationen, skolan, våra andra förskolor och Visättra sportcenter. De tittade på kartor, ritade egna kartor och byggde olika byggnader och diskuterade. Hur många fönster? Hur många våningar? Hur stor buss? Vilken färg? Allt utmynnade i ett vernissage som alla fick ta del av.

Utdrag ur Lpfö 98/10:

"Ett medvetet bruk av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävanden att främja barns utveckling och lärande. Det inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik."

Föräldrasamverkan

Vi vill att barn och föräldrar ska få en god introduktion i förskolan Visättravallens verksamhet. Vi vill att våra föräldrar ska vara nöjda och trygga med vår verksamhet och känna att de har möjlighet att påverka.

Det finns gott om utrymme för kommunikation i det dagliga mötet, på utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Vi ser gärna att föräldrar deltar i vår verksamhet. Vi träffas också på vårt Luciafirande och på vår årliga vårvernissage.

Utdrag ur Läroplanen för förskolan 98/10:

"Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen."

Visning av förskolan

Är du nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan? Vi har visningsdag sista måndagen i varje månad, klockan 13.30 (med undantag för december, juni, juli och augusti).

Kontakta förskolan, be att få prata med samordnare och boka in dig på någon av våra visningar!

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Blåklinten 08-535 345 26
Lupinen 08-535 381 06
Vallmon 08-535 381 07
Smörblomman 08-535 381 09
Klövern 08-535 345 20
Prästkragen 08-535 381 08
Kök 08-535 345 33

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?