Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Du kan ansöka om en plats i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) på webben eller använda en blankett.

Ansök om plats i förskola

Ansök om plats i förskola på blankett 

Innan du ansöker

  • Du ska vara folkbokförd i Huddinge eller vara på väg att bosätta dig här för att ansöka om en plats. För att få en plats måste barnet vara folkbokfört i Huddinge.
  • Du kan ha tre önskemål om förskola. Du har större chans att få ett av dina önskemål  om du ansöker om en plats till hösten när många barn slutar i förskolan och börjar i skolan. 
  • Du är garanterad en plats om din ansökan har kommit in fyra månader innan du behöver platsen. 
  • Normalt får du ett besked två månader före det datum du har ansökt om att få en plats. Inför höstintagningen får du besked före midsommar.

Ansök och svara på erbjudande

När du ansökt om en plats i förskola kommer du att få ett erbjudande. Du behöver tacka ja eller nej till erbjudandet inom åtta dagar

Övriga upplysningar i ansökan

Om du ansöker för ett barn med särskilda behov kan du behöva fylla i kompletterande information.

Flytta till eller från Huddinge

Är du på väg att flytta till Huddinge kan du ansöka om plats redan innan du flyttat hit. Du som ska flytta från Huddinge kan få behålla din plats om det finns särskilda skäl. 

Säga upp eller byta plats 

Uppsägningstiden för en plats i förskola är en månad.  

Uppdaterad 26 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?