Avgifter och regler för förskola

Alla barn erbjuds att gå i förskola från ett års ålder till barnet börjar i förskoleklass. Du betalar en avgift varje månad när ditt barn går i förskola. Enda undantaget är kostnadsfri allmän förskola.

Du kan välja mellan kommunala och fristående förskolor. Som ett alternativ för dig som önskar finns pedagogisk omsorg (familjedaghem). Samma avgift och regler gäller för alla verksamheter.

Reglerna i sammanfattning

 • Den avgift du ska betala bestäms av ditt hushålls inkomst, antal timmar i förskolan och antal barn. Du får rabatt om du har fler än ett barn i förskolan.
 • Alla förskolebarn i Huddinge har rätt att gå i förskola 25 timmar i veckan. 
 • Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar får gå i förskola den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar, plus restid.
 • Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till kostnadsfri allmän förskola upp till 15 timmar i veckan. Det gäller från och med hösten det år barnet fyller 3 år till och med hösten det år barnet fyller 5 år.
 • Huddinge kommun har ett uppdrag att arbeta för att fler barn ska börja i förskolan, och en verksamhet som informerar vårdnadshavare om barnets rätt till förskoleplats.
  Mer information finns på Skolverkets webbplats
 • Du måste meddela kommunen vad du har för inkomst. Det gör du via vår e-tjänst. Inkomsten stäms av i efterhand mot inkomstkontrollen.

  Lämna och ändra inkomstuppgift

  Läs mer om inkomstkontrollen

 • Avgiften påverkas om ditt barn går 15 timmar per vecka i förskolan. Därför måste du meddela kommunen om du:
  • har 15 timmars förskola och vill utöka till fler
  • har fler än 15 timmars förskola och vill gå ner till färre
  • Meddela kommunen detta genom att mejla till placeringbuf@huddinge.se

Regler och anvisningar för förskolan HFK 6310

Avgifter för förskola 2024

Här hittar du 2024 års avgifter för förskola. Avgiften baseras på ditt hushålls inkomst, antal timmar i förskolan och antal barn.

Avgifter för tidigare år

Räkna ut din avgift för förskola

Här kan du räkna ut din preliminära avgift med vårt räkneverktyg och få reda på hur du registrerar din inkomstuppgift med mera.

Rätt till förskola och antal timmar 

I förskolan finns regler för hur många timmar barnet får vara i förskolan, vad som gäller vid föräldraledighet med mera.

Huddinge kommun har ett uppdrag att arbeta för att fler barn ska börja i förskolan, och en verksamhet som informerar vårdnadshavare om barnets rätt till förskoleplats.

Så fördelas platserna

Du är garanterad en plats om du ansöker minst fyra månader innan du behöver platsen.

Fakturor och betalning

Du betalar avgiften för förskola 12 månader om året, som hyran för en lägenhet. Du får inget avdrag när ditt barn är borta, till exempel under sommaren.

Uppdaterad 18 januari 2024

Var informationen till din hjälp?