Avgifter år 2021-2023 för barnomsorg

Den avgift du betalar för barnomsorg grundar sig på vad du har meddelat att ditt hushåll tjänar per månad före skatt.

Varje år stämmer kommunen av din inkomstuppgift mot din deklarerade inkomst hos Skatteverket. Kontrollen görs två år baktåt i tiden. Här kan du se vad avgiften var två år tillbaka. 

Här kan du se årets avgifter för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. 

Avgifter 2023

Avgifter för 2022

Avgifter för 2021

 

Uppdaterad 8 februari 2024

Var informationen till din hjälp?