Inkomstkontroll ger rätt avgift

Ingen ska behöva betala för mycket eller betala för lite för en plats i barnomsorgen i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en kontroll av inkomsten.

Avgiften för en plats i barnomsorgen baseras på den inkomstuppgift som du har lämnat till oss. Det är viktigt att uppgiften är aktuell, annars kan du riskera att få betala i efterhand.  

Lämna och ändra inkomstuppgift

Årlig kontroll två år tillbaka

Under augusti till september varje år jämför vi din rapporterade inkomst per månad med din deklarerade inkomst. Vi delar årsinkomsten med tolv för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Eftersom vi stämmer av med Skatteverkets uppgifter kan vi göra kontrollen först två år i efterhand. Exempel:

  • År 2023 jämför vi din rapporterade månadsinkomst för 2021 med din deklarerade inkomst för 2021.
  • År 2024 jämför vi din rapporterade inkomst för 2022 med din deklarerade inkomst för 2022 och så vidare.

Avgifter för tidigare år 

Om du betalat för mycket eller för lite

Om skillnaden är mindre än 600 kronor för hela året behöver du inte betala något. Du får inte heller tillbaka pengar om beloppet är mindre än 600 kronor.

Fakturafrågor

Om du tycker att fakturan inte stämmer eller vill ändra mottagare kan du meddela oss skriftligt.

Information in other languages

Uppdaterad 27 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?