Barnomsorg på kvällar, nätter och helger (nattis)

Du som arbetar på tider när den ordinarie barnomsorgen har stängt kan ansöka om omsorg för ditt barn på kvällar, nätter och helger.

Regler för att ansöka

 • Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds barn från 1 år till och med 30 juni det år då barnet fyller 13 år och du inte har möjlighet att ordna omsorg för ditt barn på annat sätt.
 • Du kan ansöka om du är ensamstående eller har en sambo som är folkbokförd på samma adress och båda arbetar på obekväm arbetstid samtidigt.
 • Du kan ansöka om du har behov av omsorg vid minst två tillfällen i månaden.

Nattviolen riktar sig i första hand till familjer som är folkbokförda i Huddinge kommun.

Så ansöker du

Du kan ansöka på webben eller skriva ut en blankett och skicka med post. Adress står på blanketten. 

Ansök om plats i förskola

Ansöka om plats i barnomsorg 

Det här ska du skicka med din ansökan: 

 • arbetsgivarintyg
 • arbetsschema som är undertecknat av din arbetsgivare (är ni två vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid samtidigt ska ni lämna varsitt intyg)
 • ett schema för vilka tider barnet ska vistas i verksamheten.

Nattviolen har öppet året runt

Nattviolen är den förskoleverksamhet som har öppet för barn på kvällar, nätter och helger. Nattviolen finns i förskolan Ängens lokaler. 

Förskolan Ängen

Öppettider

 • Vardagar har Nattviolen öppet från klockan 18.00 till 06.30.
 • Helger har Nattviolen öppet dygnet  runt.
 • Nattviolen erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger 365 dagar om året.

Vid större helger som vid jul och under sommaren behöver du meddelar oss om ditt barn behöver barnomsorg eller om ditt barn ska vara ledigt.

Schematider för ditt barn

Barnens schema utgår från föräldrarnas arbetstid, plus restid. Det betyder att barnet ska vara ledigt från förskolan när du som förälder är ledig.

Barnen kan vara i barnomsorgen under den tid föräldrarna behöver sova för att få en dygnssömn som motsvarar åtta timmar.

Regler och riktlinjer för Nattviolen

Det här behöver du känna till och följa för att Nattviolen ska fungera bra både för ditt barn och för de som arbetar på Nattviolen: 

 • Introduktionstid på Nattviolen: Introduktionstiden för nya barn är ungefär två veckor. Tillsammans med dig som förälder kommer vi överens om hur schemat för introduktionen ska se ut.
 • Ändrade schematider: Om du behöver ändra barnets schema måste du meddela Nattviolen två veckor i förväg. Det behövs för att vi ska kunna planera verksamheten och för att du ska kunna vara säker på att det finns plats för ditt barn, och att vi kan ta hand om barnet.
 • Föräldraledighet: Är du föräldraledig för vård av syskon har du inte rätt till omsorg på kvällar, nätter och helger under föräldraledigheten. Efter föräldraledighetens slut får du göra en ny ansökan för barnet.
 • Säga upp plats: Uppsägningstiden för en plats på Nattviolen är en månad.

Uppdaterad 27 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?