Om förskolan

Här kan du läsa om varför det är viktigt att barn går i förskolan och hur det bidrar till barnets utveckling, lärande och kommunikation.

Förskolan är för barn mellan 1 och 5 år. Det är en frivillig skolform med en egen läroplan. Förskolan är ett viktigt steg i barns utveckling och de allra flesta barn går i förskolan.

Lärande genom lek

Med leken som grund får ditt barn utvecklas i språk, matematik, skapande, samhälle, natur, teknik, rörelse och sång. Leken är viktig och hjälper ditt barn att lära sig samspel med andra, både barn och vuxna.

I leken kan barnen bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet men också utveckla sin samarbets-, kommunikations- och rörelseförmåga.

En forskolelärare sitter och pysslar tillsammans med barn på förskolan.

Barnet utvecklar sitt språk

Kommunikation och språk är barnets viktigaste redskap genom livet. Det är med hjälp av det som barnet gör sig förstått och förstår sin omvärld. Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar sig bättre i skolan och i framtida yrkesliv.

I förskolan utvecklar ditt barn det svenska språket, vilket är viktigt inför skolstart. Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska, ges även möjlighet att utveckla det språket. En stark grund i modersmålet hjälper barnet att lära sig svenska bättre.

Personalen är utbildade för att väcka ditt barns nyfikenhet för talat och skrivet språk i tidig ålder.

Samarbete mellan förälder och personal

De som arbetar i förskolan är utbildade förskollärare och barnskötare. Samarbetet med dig som förälder är viktigt för att möta ditt barns behov och skapa trygghet för er båda.

Ett litet barn kryper i en tunnel, leker.

Ansök om allmän kostnadsfri förskola

Kostnadsfri allmän förskola

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att gå i allmän förskola 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Den allmänna förskolan kostar inget. 

Ansök om allmän kostnadsfri förskola

Läs mer om allmän kostnadsfri förskola

Hur är det att gå i förskolan?

Barnen får också träna sig på att klara saker själva, som till exempel att äta och klä på sig. Här kan du läsa mer om hur en vanlig dag på förskolan ser ut.

Film: Förskolan är till för ditt barn

I den här filmen från Skolverket följer vi Amir en vanlig dag på förskolan. Filmen svarar på vanliga frågor och riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern men som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut.

Filmen finns även på följande språk: engelska, arabiska, dari, persiska, franska, romani chib, ryska, somaliska och ukrainska. Klicka på länken nedan för att komma till de olika språkversionerna.

Se filmen på andra språk (skolverket.se)

Välj vad som passar dig

I Huddinge finns flera olika former av barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år – välj den som passar dig och din familj bäst.

Välkommen till förskolan!

Uppdaterad 2 maj 2024

Var informationen till din hjälp?