Stöd till barn i förskolan

Förskolan ska utgå från varje barns behov. Vissa barn behöver mer stöd än andra. Det kan vara tillfälligt eller mer varaktigt. 

Barn som är i behov av särskilt stöd ska få det stöd som behövs. Barn kan behöva särskilt stöd av olika anledningar. Det kan handla om

 • kommunikation
 • tal eller språk 
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
 • medicinska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Rektorns ansvar för särskilt stöd

Rektorn har ansvar för att barn får det stöd som behövs. Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med rektorn på ditt barns skola.

Om du ännu inte har ansökt om en plats i förskolan ska du i samband med att du ansöker berätta om att ditt barn behöver särskilt stöd. Du kommer då att bli kontaktad av kommunens förskolestöd. 

Förskolestöd en resurs

Förskolestöd finns som en resurs för alla kommunala förskolor i form av handledning, konsultation och utbildning. Inom förskolestödet arbetar specialpedagoger, psykologer och talpedagoger. 

Förskolecenter i Balingsnäs förskola

Hösten 2022 startade Huddinge kommun ett förskolecenter i Balingsnäs förskola.

Förskolecentret består av

 • en specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar
 • två resursavdelningar för barn i behov av särskilt riktat stöd
 • fyra förskoleavdelningar.

Balingsnäs förskola

Särskilda grupper för barn som behöver mer stöd

De  särskilda grupperna finns till för de barn som behöver ett mer riktat stöd för sin utveckling och lärande.

De särskilda grupperna har färre antal barn och det finns fler pedagoger än i ordinarie grupper. Pedagogerna har tillgång till handledning från förskolestödets talpedagoger, specialpedagoger och psykologer.   

Särskilda grupper kommer även att finnas på: 

Förskolan Nyckelpigan i Vårby Gård

Förskolan Fugan i Skogås

Kästa förskola i Flemingsberg.

Om ditt barn redan har en plats i en förskola i Huddinge och du vill ansöka om särskild grupp ska du kontakta rektorn på den skola där ditt barn går.

Så går en ansökan till

Det är rektorn som tillsammans med dig som vårdnadshavare ansöker om en plats i en särskild grupp. Avdelningschefen för förskolestöd fattar sedan ett beslut.

Senaste datum för att ansöka om en plats i en särskild grupp är 15 april

Specialförskolan Sländan

Sländan är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar. Det vill säga en kombination av olika funktionsnedsättningar.  

Ansöka om plats utifrån barnets behov eller familjesituation 

Barn från ett års ålder ska erbjudas att vara i förskola så mycket som det behövs utifrån vårdnadshavararnas arbete eller studier. Eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Det kan vara när du som vårdnadshavare

 • är långtidssjukskriven och inte kan vårda ditt barn
 • är sjukpensionerad eller förtidspensionerad
 • vårdar ett allvarligt sjukt syskon.

Innan du ansöker kan det vara bra att läsa igenom de regler som gäller för förskolan.

Avgifter och regler för förskolan

Så ansöker du

Du kan ansöka direkt på webben. Du behöver Bank-id för att logga in.

Tänk på att fylla i alla uppgifter och skicka med alla intyg. Din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna behandla den. 

Under vecka 29–32 (i slutet av juli och början av augusti) är handläggningstiden cirka fyra veckor.

Ansök om plats utifrån barnets behov eller familjesituation

Uppdaterad 11 mars 2024

Var informationen till din hjälp?