Avgifter för fritidsverksamhet

Den avgift du betalar grundar sig på vad du har meddelat att ditt hushåll har för sammanlagd inkomst per månad före skatt.

Avgifter 2023

Här kan du se årets avgifter för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. 

Avgifter för tidigare år

Varje år stämmer kommunen av din inkomstuppgift mot din deklarerade inkomst hos Skatteverket. Kontrollen görs två år baktåt i tiden. Här kan du se vad avgiften var två år tillbaka. 

Avgifter för 2022

Avgifter för 2021

Avgifter 2020

Uppdaterad 5 juli 2022

Var informationen till din hjälp?