Ansök om skola

I Huddinge finns både kommunala och fristående skolor. Alla skolor är öppna för alla. Det betyder att du har rätt att fritt önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå i.

Kommunen ansvarar för antagningen till de kommunala skolorna. Fristående skolor kontaktar du själv för att ta reda på hur du ansöker. 

Börja i förskoleklass eller i högre årskurs

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller som går i en skola som inte har den årskurs barnet ska börja i till hösten, ska ansöka under skolvalet. Du får information skickad hem innan det är dags att ansöka. 

Ansökningsperioden är från 15 januari till 15 februari.

Sök skola i Huddinge

Alla ansökningar som kommer in under perioden behandlas samtidigt när ansökningstiden gått ut. Du kan inte ansöka tidigare. 

På ansökningswebben finns all information om hur du ansöker. Ansökan är öppen januari-februari.

Börja i anpassad grundskola

Innan du kan ansöka om en plats i anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) måste det finnas ett beslut från kommunen om att ditt barn är mottagen i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola

Byta skola

Det kan finnas olika anledningar till att vilja byta skola och du kan när som helst under läsåret ansöka om ett byte. 

Byta skola 

Flytta till Huddinge

Du som ska flytta till Huddinge kan antingen ansöka om att ditt barn får gå kvar i sin nuvarande skola, eller ansöka om en skola i Huddinge.  

Flytta till Huddinge

Gå i skola i annan kommun

Du kan ansöka om skola i en annan kommun än din hemkommun. 

Gå i skola i annan kommun

Nyanländ i Sverige

Du som är vårdnadshavare till nyanlända barn i åldern 6–15 år måste ansöka om en plats i skolan. 

Nyanlända i förskola och skola 

Skolplikten i Sverige

Barn i Sverige har skolplikt. Det betyder att barn måste gå i skolan från höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar i förskoleklass till barnet har gått ut årskurs 9. Det kostar ingenting att gå i skolan. 

Skolplikt och frånvaro

Uppdaterad 29 december 2023

Var informationen till din hjälp?