Byta skola

Det kan finnas olika anledningar till att vilja byta skola och du kan när som helst under läsåret ansöka om ett byte.

Tänk på att de flesta skolor i Huddinge är fullbelagda och att det därför kan vara svårt att få en annan plats. 

Skarpa byten gäller

Under skolbytesperioderna gäller skarpa byten. Det betyder att du inte kan ångra dig om du får en ny skolplacering, din ansökan är alltså bindande. Du kan inte tacka nej om ditt barn får en plats i en av skolorna du önskade byta till.

Om det inte finns plats på den skola ni ansöker till behåller ditt barn sin plats på sin nuvarande skola.

Du kan välja en till tre skolor

Vid byte av skola är det obligatoriskt att välja en skola, men du har möjlighet att ange upp till tre skolor. Observera att du inte ska ange ditt barns nuvarande skola som ett av dina alternativ.

Rangordna dina val

Om du väljer flera skolor ska du ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Urval och mätmetod vid byte av skola

Samma mätmetoder och samma riktlinjer för urval används vid byte av skola som vid skolvalsperioden i början av året.

Urval och placering

Ska familjen flytta inom Huddinge?

En elev som flyttar inom kommunen kan utifrån kommunens urvalsregler tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att vårdnadshavarna styrker kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Om vårdnadshavaren i samband med skolvalet lämnade uppgifter om barnets kommande adress och inflyttningsdatum baseras platsbeskedet på dessa adressuppgifter. Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt inte har skett enligt skolvalsansökan.

Byte till en fristående skola

Vill du byta till en fristående skola ska du ansöka direkt till den fristående skolan. Kontakta den skolan för mer information.

Byte från en fristående skola

Önskar du byta skola från en fristående skola till en av Huddinges kommunala skolor ansöker du via kommunens e-tjänst, Mitt Skolval: 

Mitt skolval 

Huddinge kommun har som hemkommun en skyldighet att ge ditt barn en placering på en kommunal skola. Om det inte finns plats på den skolan ni önskar kommer kommunen att placera ditt barn på en annan kommunal skola. Vill ni inte ha den platsen behöver ni tacka nej till den via kommunens e-tjänst:

Tacka nej till skolplacering i Huddinge kommun

Elever som går i åk 3 och 6 under vårterminen

Huddinge kommun beviljar inte ansökningar för elever som går i årskurs 3 och 6 som vill byta skola under innevarande vårtermin. Det beror på att dessa årskurser ingår i kommunens skolval som sker under samma period.

Elever i årskurserna 3 och 6 kan under vårterminen ansöka om skolbyte till kommande start av höstterminen.

Elever i årskurserna 3 och 6 som idag går på en skola där årskurserna 4 eller 7 inte finns kan under skolvalsperioden ansöka om skolplacering till höstterminen.

Läs mer om skolvalet

Ansökan görs i e-tjänsten Mitt Skolval

Ansökan om byte av skola görs i e-tjänsten Mitt Skolval. I e-tjänsten anger du datum för när du önskar byta skolplacering. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval för att ansökan ska vara giltig.

Om du vill byta skola på grund av flytt inom Huddinge ska du bifoga dokument som styrker den nya adressen direkt i e-tjänsten.

Ansök om att byta skola

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan

När en av er ansökt om skola i e-tjänsten måste även den andra vårdnadshavaren logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till placeringsenheten.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Svar på din ansökan

När beslut är fattat skickas meddelande till din e-postadress. Du kan då logga in i Mitt Skolval för att se beslutet.

  • Beviljad ansökan. Om det finns plats på den önskade skolan och årskursen placeras ditt barn på den nya skolan och den pågående skolplaceringen avslutas. Observera att du inte får något erbjudande om plats som du ska besvara.
  • Avslagen ansökan. Om du får avslag på bytesansökan har barnet har kvar sin plats på den nuvarande skolan.

Viktiga datum för att byta skola

Datum för ansökan om byte vårterminen 2024
Önskad månad för skolstart Period för ansökan Besked Ungefärligt datum för skolstart
Januari  Till och med 3 december 2023 11–15 december 2023 9 januari
Januari Till och med 14 januari 25–26 januari 29 januari
Februari Till och med 28 januari 8–9 februari 12 februari
Mars Till och med 11 februari 22–23 februari 4 mars (efter sportlovet)
Mars Till och med 3 mars 14–15 mars 18 mars
April Till och med 10 mars 21–22 mars 8 april (efter påsklovet)
April Till och med 7 april 18–19 april 22 april
Maj Till och med 21 april 2–3 maj 6 maj
Maj Till och med 5 maj 16–17 maj 20 maj
Datum för ansökan om byte höstterminen 2024
Önskad månad för skolstart Period för ansökan Besked Ungefärligt datum för skolstart
Augusti 15 januari–15 februari 15–19 april 19 augusti
Augusti 16 februari–14 april 6–10 maj 19 augusti
Augusti 15 april–9 juni 1–5 juli 19 augusti
Augusti 10 juni–4 augusti 15–16 augusti 19 augusti
September 5–18 augusti 29–30 augusti 2 september

Uppdaterad 19 februari 2024

Var informationen till din hjälp?