Byta skola

Det kan finnas olika anledningar till att vilja byta skola och du kan när som helst under läsåret ansöka om ett byte.

Tänk på att de flesta skolor i Huddinge är fullbelagda och att det därför kan vara svårt att få en annan plats. 

Skarpa byten gäller

Under skolbytesperioderna gäller skarpa byten. Det betyder att du inte kan ångra dig om du får en ny skolplacering, din ansökan är alltså bindande. Du kan inte tacka nej om ditt barn får en plats i en av skolorna du önskade byta till.

Om det inte finns plats på den skola ni ansöker till behåller ditt barn sin plats på sin nuvarande skola.

Du kan välja en till tre skolor

Vid byte av skola är det obligatoriskt att välja en skola, men du har möjlighet att ange upp till tre skolor. Observera att du inte ska ange ditt barns nuvarande skola som ett av dina alternativ.

Rangordna dina val

Om du väljer flera skolor ska du ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Urval och mätmetod vid byte av skola

Samma mätmetoder och samma riktlinjer för urval används vid byte av skola som vid skolvalsperioden i början av året.

Urval och placering

Ska familjen flytta inom Huddinge?

En elev som flyttar inom kommunen kan utifrån kommunens urvalsregler tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att vårdnadshavarna styrker kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Om vårdnadshavaren i samband med skolvalet lämnade uppgifter om barnets kommande adress och inflyttningsdatum baseras platsbeskedet på dessa adressuppgifter. Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt inte har skett enligt skolvalsansökan.

Byte till en fristående skola

Vill du byta till en fristående skola ska du ansöka direkt till den fristående skolan. Kontakta den skolan för mer information.

Elever som går i åk 3 och 6 under vårterminen

Huddinge kommun beviljar inte ansökningar för elever som går i årskurs 3 och 6 som avser byte under innevarande vårtermin. Anledningen till det är att dessa årskurser ingår i kommunens skolval som sker under samma period.

Elever i årskurserna 3 och 6 kan under vårterminen ansöka om skolbyte till kommande start av höstterminen.

Elever i årskurserna 3 och 6 som idag går på en skola där årskurserna 4 eller 7 inte finns kan under skolvalsperioden ansöka om skolplacering till höstterminen.

Ansökan om byte görs i e-tjänsten Mitt skolval

Ansökan om byte av skola görs i e-tjänsten Mitt skolval. I e-tjänsten anger du datum för när du önskar byta skolplacering. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i e-tjänsten Mitt skolval för att ansökan ska vara giltig.

Om du vill byta skola på grund av flytt inom Huddinge ska du bifoga dokument som styrker den nya adressen direkt i e-tjänsten.

Ansök om att byta skola

Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan

Om kommunen har den andra vårdnadshavarens e-post skickas ett meddelande till den andra vårdnadshavaren om att logga in och godkänna ansökan.

För att vara säker på att den andra vårdnadshavaren får information om att det finns en ansökan att godkänna kan det vara bra att du som ansökt också meddelar den andra vårdnadshavaren att den behöver logga in och godkänna ansökan.

Svar på din ansökan

När beslut är fattat skickas meddelande till din e-postadress. Du kan då logga in i Mitt skolval för att se beslutet.

  • Beviljad ansökanOm det finns plats på den önskade skolan och årskursen placeras ditt barn på den nya skolan och den pågående skolplaceringen avslutas. Observera att du inte får något erbjudande om plats som du ska besvara.
  • Avslagen ansökanOm du får avslag på bytesansökan har barnet har kvar sin plats på den nuvarande skolan.

Viktiga datum för att byta skola

Datum  för ansökan om byte under höstterminen 2023
Önskad månad för byte Period för ansökan Besked Ungefärligt datum för byte
Augusti Till och med 6 augusti 14-18 augusti 22 augusti
September 1 augusti till 20 augusti 4-8 september 11 september
September 1 augusti till 3 september 18-22 september 25 september
Oktober 1 augusti till 24 september 9-13 oktober 16 oktober
November 1 augusti till 8 oktober 23-27 oktober 06 november
November 1 augusti till 29 oktober 13-17 november 20 november
December 1 augusti till 12 november 27-30 november 4 december

 

Datum  för ansökan om byte till vårterminen 2024
Önskad månad för byte Period för ansökan Besked Ungefärligt datum för bytet
Januari 2024 1 oktober till 3 december 2023 11-15 december 2023 9 januari 2024

Uppdaterad 11 juli 2023

Var informationen till din hjälp?